ICU Locale “Armenian” (hy)

General Information

Property Value
Base locale ID hy
Language hy
Country (none)
Display name Armenian
Display name with dialect Armenian
Character orientation left-to-right
Line orientation top-to-bottom
ISO 639-2/T language code hye
Java Locale (no exact match)
Other data sources compare

Numbers

Property Value
Currency symbol ¤
Decimal separator ,
Digit #
Exponent separator E
Grouping separator .
Infinity
International currency symbol XXX
Minus sign -
Monetary decimal separator ,
NaN NaN
Pad escape *
Pattern Separator ;
Percent %
Per mill
Plus sign +
Significant digit @
Zero digit 0

Dates

Property Value(s)
AM/PM Strings Առ․, Կե․
Eras Մ․Թ․Ա․, Մ․Թ․
Era names Մ․Թ․Ա․, Մ․Թ․
Months Հունվար, Փետրվար, Մարտ, Ապրիլ, Մայիս, Հունիս, Հուլիս, Օգոստոս, Սեպտեմբեր, Հոկտեմբեր, Նոյեմբեր, Դեկտեմբեր
Short months Հնվ, Փտվ, Մրտ, Ապր, Մյս, Հնս, Հլս, Օգս, Սեպ, Հոկ, Նոյ, Դեկ
Short weekdays Կիր, Երկ, Երք, Չոր, Հնգ, Ուր, Շաբ
Weekdays Կիրակի, Երկուշաբթի, Երեքշաբթի, Չորեքշաբթի, Հինգշաբթի, Ուրբաթ, Շաբաթ
Format Pattern
Date.3 Example: 02/24/18
Pattern: MM/dd/yy
Local Pattern: MM/dd/yy
Date.2 Example: Փտվ 24, 2018
Pattern: MMM d, y
Local Pattern: MMM d, y
Date.1 Example: Փետրվար 24, 2018
Pattern: MMMM dd, y
Local Pattern: MMMM dd, y
Date.0 Example: Շաբաթ, Փետրվար 24, 2018
Pattern: EEEE, MMMM d, y
Local Pattern: EEEE, MMMM d, y

Also see the list of time zones.

Related ICU Locales

Children: