ICU Locale “Armenian” (hy)

General Information

Property Value
Base locale ID hy
Language hy
Country (none)
Display name Armenian
Display name with dialect Armenian
Character orientation left-to-right
Line orientation top-to-bottom
ISO 639-2/T language code hye
Java Locale hy
Other data sources compare

Numbers

Property Value
Currency symbol ¤
Decimal separator ,
Digit #
Exponent separator E
Grouping separator  
Infinity
International currency symbol XXX
Minus sign -
Monetary decimal separator ,
NaN ՈչԹ
Pad escape *
Pattern Separator ;
Percent %
Per mill
Plus sign +
Significant digit @
Zero digit 0

Dates

Property Value(s)
AM/PM Strings ԿԱ, ԿՀ
Eras մ.թ.ա., մ.թ.
Era names Քրիստոսից առաջ, Քրիստոսից հետո
Months հունվարի, փետրվարի, մարտի, ապրիլի, մայիսի, հունիսի, հուլիսի, օգոստոսի, սեպտեմբերի, հոկտեմբերի, նոյեմբերի, դեկտեմբերի
Short months հնվ, փտվ, մրտ, ապր, մյս, հնս, հլս, օգս, սեպ, հոկ, նոյ, դեկ
Short weekdays կիր, երկ, երք, չրք, հնգ, ուր, շբթ
Weekdays կիրակի, երկուշաբթի, երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթ, շաբաթ
Format Pattern
Date.3 Example: 23.02.24
Pattern: dd.MM.yy
Local Pattern: dd.MM.yy
Date.2 Example: 23 փտվ, 2024 թ.
Pattern: dd MMM, y թ.
Local Pattern: dd MMM, y թ.
Date.1 Example: 23 փետրվարի, 2024 թ.
Pattern: dd MMMM, y թ.
Local Pattern: dd MMMM, y թ.
Date.0 Example: 2024 թ. փետրվարի 23, ուրբաթ
Pattern: y թ. MMMM d, EEEE
Local Pattern: y թ. MMMM d, EEEE

Also see the list of time zones.

Related ICU Locales

Children: