Java Locale “Nigerian Pidgin (Nigeria)” (pcm-NG)

General Information

Property Value
Base locale ID pcm_NG
Display name Nigerian Pidgin (Nigeria)
Display variant
ISO3 language code pcm
ISO3 country code NGA
ICU Locale (no exact match)
Other data sources compare

Numbers

Property Value
Currency symbol
Decimal separator .
Digit #
Exponent separator E
Grouping separator ,
Infinity
International currency symbol NGN
Minus sign -
Monetary decimal separator .
NaN NaN
Pattern Separator ;
Percent %
Per mill
Zero digit 0

Dates

Property Value(s)
AM/PM Strings Fọ mọ́nin, Fọ ívnin
Eras BK, KIY
Months Jénúári, Fẹ́búári, Mach, Éprel, Mee, Jun, Julai, Ọgọst, Sẹptẹ́mba, Ọktóba, Nọvẹ́mba, Disẹ́mba
Short months Jén, Fẹ́b, Mach, Épr, Mee, Jun, Jul, Ọgọ, Sẹp, Ọkt, Nọv, Dis
Short weekdays Sọ́n, Mọ́n, Tiú, Wẹ́n, Tọ́z, Fraí, Sát
Weekdays Sọ́ndè, Mọ́ndè, Tiúzdè, Wẹ́nẹ́zdè, Tọ́zdè, Fraídè, Sátọdè
Format Pattern
Date.3 Example: 20/07/2024
Pattern: dd/MM/y
Localized Pattern: dd/MM/y
Date.2 Example: 20 Jul 2024
Pattern: d MMM y
Localized Pattern: d MMM y
Date.1 Example: 20 Julai 2024
Pattern: d MMMM y
Localized Pattern: d MMMM y
Date.0 Example: Sátọdè, 20 Julai 2024
Pattern: EEEE, d MMMM y
Localized Pattern: EEEE, d MMMM y

Time Zones

ID Short/Standard Short/Daylight Long/Standard Long/Daylight
ACT ACST Ọstrélia Mídúl Fíksd Taim
AET AEST AEDT Ọstrélia Ístán Fíksd Taim Ọstrélia Ístán Délaít Taim
AGT ART Argentine Time
ART EET EEST Ístán Yúrop Fíksd Taim Ístán Yúrop Họ́t Sízin Taim
AST AKST AKDT Aláská Fíksd Taim Aláská Délaít Taim
Africa/Abidjan GMT Grínwích Mín Taim
Africa/Accra GMT Grínwích Mín Taim
Africa/Addis_Ababa EAT Íst Áfríká Taim
Africa/Algiers CET Mídúl Yúrop Fíksd Taim
Africa/Asmara EAT Íst Áfríká Taim
Africa/Asmera EAT Íst Áfríká Taim
Africa/Bamako GMT Grínwích Mín Taim
Africa/Bangui WAT Wẹ́st Áfríká Fíksd Taim
Africa/Banjul GMT Grínwích Mín Taim
Africa/Bissau GMT Grínwích Mín Taim
Africa/Blantyre CAT Mídúl Áfríká Taim
Africa/Brazzaville WAT Wẹ́st Áfríká Fíksd Taim
Africa/Bujumbura CAT Mídúl Áfríká Taim
Africa/Cairo EET EEST Ístán Yúrop Fíksd Taim Ístán Yúrop Họ́t Sízin Taim
Africa/Casablanca WET Western European Time
Africa/Ceuta CET CEST Mídúl Yúrop Fíksd Taim Mídúl Yúrop Họ́t Sízin Taim
Africa/Conakry GMT Grínwích Mín Taim
Africa/Dakar GMT Grínwích Mín Taim
Africa/Dar_es_Salaam EAT Íst Áfríká Taim
Africa/Djibouti EAT Íst Áfríká Taim
Africa/Douala WAT Wẹ́st Áfríká Fíksd Taim
Africa/El_Aaiun WET Western European Time
Africa/Freetown GMT Grínwích Mín Taim
Africa/Gaborone CAT Mídúl Áfríká Taim
Africa/Harare CAT Mídúl Áfríká Taim
Africa/Johannesburg SAST Saút Áfríká Fíksd Taim
Africa/Juba CAT Mídúl Áfríká Taim
Africa/Kampala EAT Íst Áfríká Taim
Africa/Khartoum CAT Mídúl Áfríká Taim
Africa/Kigali CAT Mídúl Áfríká Taim
Africa/Kinshasa WAT Wẹ́st Áfríká Fíksd Taim
Africa/Lagos WAT Wẹ́st Áfríká Fíksd Taim
Africa/Libreville WAT Wẹ́st Áfríká Fíksd Taim
Africa/Lome GMT Grínwích Mín Taim
Africa/Luanda WAT Wẹ́st Áfríká Fíksd Taim
Africa/Lubumbashi CAT Mídúl Áfríká Taim
Africa/Lusaka CAT Mídúl Áfríká Taim
Africa/Malabo WAT Wẹ́st Áfríká Fíksd Taim
Africa/Maputo CAT Mídúl Áfríká Taim
Africa/Maseru SAST Saút Áfríká Fíksd Taim
Africa/Mbabane SAST Saút Áfríká Fíksd Taim
Africa/Mogadishu EAT Íst Áfríká Taim
Africa/Monrovia GMT Grínwích Mín Taim
Africa/Nairobi EAT Íst Áfríká Taim
Africa/Ndjamena WAT Wẹ́st Áfríká Fíksd Taim
Africa/Niamey WAT Wẹ́st Áfríká Fíksd Taim
Africa/Nouakchott GMT Grínwích Mín Taim
Africa/Ouagadougou GMT Grínwích Mín Taim
Africa/Porto-Novo WAT Wẹ́st Áfríká Fíksd Taim
Africa/Sao_Tome GMT Grínwích Mín Taim
Africa/Timbuktu GMT Grínwích Mín Taim
Africa/Tripoli EET Ístán Yúrop Fíksd Taim
Africa/Tunis CET Mídúl Yúrop Fíksd Taim
Africa/Windhoek CAT Mídúl Áfríká Taim
America/Adak HST HDT Hawaií-Elúshián Fíksd Taim Hawaií-Elúshián Délaít Taim
America/Anchorage AKST AKDT Aláská Fíksd Taim Aláská Délaít Taim
America/Anguilla AST Atlántík Fíksd Taim
America/Antigua AST Atlántík Fíksd Taim
America/Araguaina BRT Brasília Fíksd Taim
America/Argentina/Buenos_Aires ART Ajẹntína Fíksd Taim
America/Argentina/Catamarca ART Ajẹntína Fíksd Taim
America/Argentina/ComodRivadavia ART Ajẹntína Fíksd Taim
America/Argentina/Cordoba ART Ajẹntína Fíksd Taim
America/Argentina/Jujuy ART Ajẹntína Fíksd Taim
America/Argentina/La_Rioja ART Ajẹntína Fíksd Taim
America/Argentina/Mendoza ART Ajẹntína Fíksd Taim
America/Argentina/Rio_Gallegos ART Ajẹntína Fíksd Taim
America/Argentina/Salta ART Ajẹntína Fíksd Taim
America/Argentina/San_Juan ART Ajẹntína Fíksd Taim
America/Argentina/San_Luis ART Ajẹntína Fíksd Taim
America/Argentina/Tucuman ART Ajẹntína Fíksd Taim
America/Argentina/Ushuaia ART Ajẹntína Fíksd Taim
America/Aruba AST Atlántík Fíksd Taim
America/Asuncion PYT PYST Párágwue Fíksd Taim Párágwue Họ́t Sízín Taim
America/Atikokan EST Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Fíksd Taim
America/Atka HST HDT Hawaií-Elúshián Fíksd Taim Hawaií-Elúshián Délaít Taim
America/Bahia BRT Brasília Fíksd Taim
America/Bahia_Banderas CST Nọ́t Amẹ́ríká Mídúl Ériá Fíksd Taim
America/Barbados AST Atlántík Fíksd Taim
America/Belem BRT Brasília Fíksd Taim
America/Belize CST Nọ́t Amẹ́ríká Mídúl Ériá Fíksd Taim
America/Blanc-Sablon AST Atlántík Fíksd Taim
America/Boa_Vista AMT Ámázọn Fíksd Taim
America/Bogota COT Kolómbia Fíksd Taim
America/Boise MST MDT Nọ́t Amẹ́ríká Maúntin Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Maúntin Ériá Délaít Taim
America/Buenos_Aires ART Ajẹntína Fíksd Taim
America/Cambridge_Bay MST MDT Nọ́t Amẹ́ríká Maúntin Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Maúntin Ériá Délaít Taim
America/Campo_Grande AMT Ámázọn Fíksd Taim
America/Cancun EST Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Fíksd Taim
America/Caracas VET Vẹnẹzuẹ́la Taim
America/Catamarca ART Ajẹntína Fíksd Taim
America/Cayenne GFT Frẹ́nch Giána Taim
America/Cayman EST Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Fíksd Taim
America/Chicago CST CDT Nọ́t Amẹ́ríká Mídúl Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Mídúl Ériá Délaít Taim
America/Chihuahua CST Nọ́t Amẹ́ríká Mídúl Ériá Fíksd Taim
America/Ciudad_Juarez MST MDT Nọ́t Amẹ́ríká Maúntin Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Maúntin Ériá Délaít Taim
America/Coral_Harbour EST Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Fíksd Taim
America/Cordoba ART Ajẹntína Fíksd Taim
America/Costa_Rica CST Nọ́t Amẹ́ríká Mídúl Ériá Fíksd Taim
America/Creston MST Nọ́t Amẹ́ríká Maúntin Ériá Fíksd Taim
America/Cuiaba AMT Ámázọn Fíksd Taim
America/Curacao AST Atlántík Fíksd Taim
America/Danmarkshavn GMT Grínwích Mín Taim
America/Dawson MST Nọ́t Amẹ́ríká Maúntin Ériá Fíksd Taim
America/Dawson_Creek MST Nọ́t Amẹ́ríká Maúntin Ériá Fíksd Taim
America/Denver MST MDT Nọ́t Amẹ́ríká Maúntin Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Maúntin Ériá Délaít Taim
America/Detroit EST EDT Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Délaít Taim
America/Dominica AST Atlántík Fíksd Taim
America/Edmonton MST MDT Nọ́t Amẹ́ríká Maúntin Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Maúntin Ériá Délaít Taim
America/Eirunepe ACT Acre Time
America/El_Salvador CST Nọ́t Amẹ́ríká Mídúl Ériá Fíksd Taim
America/Ensenada PST PDT Nọ́t Amẹ́ríká Pasífík Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Pasífík Ériá Délaít Taim
America/Fort_Nelson MST Nọ́t Amẹ́ríká Maúntin Ériá Fíksd Taim
America/Fort_Wayne EST EDT Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Délaít Taim
America/Fortaleza BRT Brasília Fíksd Taim
America/Glace_Bay AST ADT Atlántík Fíksd Taim Atlántík Délaít Taim
America/Godthab WGT WGST Wẹ́st Grínlánd Fíksd Taim Wẹ́st Grínlánd Họ́t Sízin Taim
America/Goose_Bay AST ADT Atlántík Fíksd Taim Atlántík Délaít Taim
America/Grand_Turk EST EDT Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Délaít Taim
America/Grenada AST Atlántík Fíksd Taim
America/Guadeloupe AST Atlántík Fíksd Taim
America/Guatemala CST Nọ́t Amẹ́ríká Mídúl Ériá Fíksd Taim
America/Guayaquil ECT Ẹ́kwuádọ Taim
America/Guyana GYT Gayána Taim
America/Halifax AST ADT Atlántík Fíksd Taim Atlántík Délaít Taim
America/Havana CST CDT Kúba Fíksd Taim Kúba Délaít Taim
America/Hermosillo MST Mẹ́ksíkó Pasífík Fíksd Taim
America/Indiana/Indianapolis EST EDT Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Délaít Taim
America/Indiana/Knox CST CDT Nọ́t Amẹ́ríká Mídúl Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Mídúl Ériá Délaít Taim
America/Indiana/Marengo EST EDT Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Délaít Taim
America/Indiana/Petersburg EST EDT Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Délaít Taim
America/Indiana/Tell_City CST CDT Nọ́t Amẹ́ríká Mídúl Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Mídúl Ériá Délaít Taim
America/Indiana/Vevay EST EDT Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Délaít Taim
America/Indiana/Vincennes EST EDT Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Délaít Taim
America/Indiana/Winamac EST EDT Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Délaít Taim
America/Indianapolis EST EDT Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Délaít Taim
America/Inuvik MST MDT Nọ́t Amẹ́ríká Maúntin Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Maúntin Ériá Délaít Taim
America/Iqaluit EST EDT Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Délaít Taim
America/Jamaica EST Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Fíksd Taim
America/Jujuy ART Ajẹntína Fíksd Taim
America/Juneau AKST AKDT Aláská Fíksd Taim Aláská Délaít Taim
America/Kentucky/Louisville EST EDT Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Délaít Taim
America/Kentucky/Monticello EST EDT Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Délaít Taim
America/Knox_IN CST CDT Nọ́t Amẹ́ríká Mídúl Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Mídúl Ériá Délaít Taim
America/Kralendijk AST Atlántík Fíksd Taim
America/La_Paz BOT Bolívia Fíksd Taim
America/Lima PET Pẹru Fíksd Taim
America/Los_Angeles PST PDT Nọ́t Amẹ́ríká Pasífík Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Pasífík Ériá Délaít Taim
America/Louisville EST EDT Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Délaít Taim
America/Lower_Princes AST Atlántík Fíksd Taim
America/Maceio BRT Brasília Fíksd Taim
America/Managua CST Nọ́t Amẹ́ríká Mídúl Ériá Fíksd Taim
America/Manaus AMT Ámázọn Fíksd Taim
America/Marigot AST Atlántík Fíksd Taim
America/Martinique AST Atlántík Fíksd Taim
America/Matamoros CST CDT Nọ́t Amẹ́ríká Mídúl Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Mídúl Ériá Délaít Taim
America/Mazatlan MST Mẹ́ksíkó Pasífík Fíksd Taim
America/Mendoza ART Ajẹntína Fíksd Taim
America/Menominee CST CDT Nọ́t Amẹ́ríká Mídúl Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Mídúl Ériá Délaít Taim
America/Merida CST Nọ́t Amẹ́ríká Mídúl Ériá Fíksd Taim
America/Metlakatla AKST AKDT Aláská Fíksd Taim Aláská Délaít Taim
America/Mexico_City CST Nọ́t Amẹ́ríká Mídúl Ériá Fíksd Taim
America/Miquelon PMST PMDT Sent Piẹr an Míkẹlọn Fíksd Taim Sent Piẹr an Míkẹlọn Délaít Taim
America/Moncton AST ADT Atlántík Fíksd Taim Atlántík Délaít Taim
America/Monterrey CST Nọ́t Amẹ́ríká Mídúl Ériá Fíksd Taim
America/Montevideo UYT Yúrugwue Fíksd Taim
America/Montreal EST EDT Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Délaít Taim
America/Montserrat AST Atlántík Fíksd Taim
America/Nassau EST EDT Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Délaít Taim
America/New_York EST EDT Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Délaít Taim
America/Nipigon EST EDT Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Délaít Taim
America/Nome AKST AKDT Aláská Fíksd Taim Aláská Délaít Taim
America/Noronha FNT Fẹrnándó di Nọrónia Fíksd Taim
America/North_Dakota/Beulah CST CDT Nọ́t Amẹ́ríká Mídúl Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Mídúl Ériá Délaít Taim
America/North_Dakota/Center CST CDT Nọ́t Amẹ́ríká Mídúl Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Mídúl Ériá Délaít Taim
America/North_Dakota/New_Salem CST CDT Nọ́t Amẹ́ríká Mídúl Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Mídúl Ériá Délaít Taim
America/Nuuk WGT WGST Wẹ́st Grínlánd Fíksd Taim Wẹ́st Grínlánd Họ́t Sízin Taim
America/Ojinaga CST CDT Nọ́t Amẹ́ríká Mídúl Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Mídúl Ériá Délaít Taim
America/Panama EST Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Fíksd Taim
America/Pangnirtung EST EDT Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Délaít Taim
America/Paramaribo SRT Súrínam Taim
America/Phoenix MST Nọ́t Amẹ́ríká Maúntin Ériá Fíksd Taim
America/Port-au-Prince EST EDT Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Délaít Taim
America/Port_of_Spain AST Atlántík Fíksd Taim
America/Porto_Acre ACT Acre Time
America/Porto_Velho AMT Ámázọn Fíksd Taim
America/Puerto_Rico AST Atlántík Fíksd Taim
America/Punta_Arenas GMT-03:00 Punta Arenas Standard Time
America/Rainy_River CST CDT Nọ́t Amẹ́ríká Mídúl Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Mídúl Ériá Délaít Taim
America/Rankin_Inlet CST CDT Nọ́t Amẹ́ríká Mídúl Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Mídúl Ériá Délaít Taim
America/Recife BRT Brasília Fíksd Taim
America/Regina CST Nọ́t Amẹ́ríká Mídúl Ériá Fíksd Taim
America/Resolute CST CDT Nọ́t Amẹ́ríká Mídúl Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Mídúl Ériá Délaít Taim
America/Rio_Branco ACT Acre Time
America/Rosario ART Ajẹntína Fíksd Taim
America/Santa_Isabel PST PDT Nọ́twẹ́st Mẹ́ksíko Fíksd Taim Nọ́twẹ́st Mẹ́ksíko Délaít Taim
America/Santarem BRT Brasília Fíksd Taim
America/Santiago CLT CLST Chílẹ Fíksd Taim Chílẹ Họ́t Sízín Taim
America/Santo_Domingo AST Atlántík Fíksd Taim
America/Sao_Paulo BRT Brasília Fíksd Taim
America/Scoresbysund EGT EGST Íist Grínlánd Fíksd Taim Íist Grínlánd Họ́t Sízin Taim
America/Shiprock MST MDT Nọ́t Amẹ́ríká Maúntin Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Maúntin Ériá Délaít Taim
America/Sitka AKST AKDT Aláská Fíksd Taim Aláská Délaít Taim
America/St_Barthelemy AST Atlántík Fíksd Taim
America/St_Johns NST NDT Niúfaúndlánd Fíksd Taim Niúfaúndlánd Délaít Taim
America/St_Kitts AST Atlántík Fíksd Taim
America/St_Lucia AST Atlántík Fíksd Taim
America/St_Thomas AST Atlántík Fíksd Taim
America/St_Vincent AST Atlántík Fíksd Taim
America/Swift_Current CST Nọ́t Amẹ́ríká Mídúl Ériá Fíksd Taim
America/Tegucigalpa CST Nọ́t Amẹ́ríká Mídúl Ériá Fíksd Taim
America/Thule AST ADT Atlántík Fíksd Taim Atlántík Délaít Taim
America/Thunder_Bay EST EDT Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Délaít Taim
America/Tijuana PST PDT Nọ́t Amẹ́ríká Pasífík Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Pasífík Ériá Délaít Taim
America/Toronto EST EDT Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Délaít Taim
America/Tortola AST Atlántík Fíksd Taim
America/Vancouver PST PDT Nọ́t Amẹ́ríká Pasífík Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Pasífík Ériá Délaít Taim
America/Virgin AST Atlántík Fíksd Taim
America/Whitehorse MST Nọ́t Amẹ́ríká Maúntin Ériá Fíksd Taim
America/Winnipeg CST CDT Nọ́t Amẹ́ríká Mídúl Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Mídúl Ériá Délaít Taim
America/Yakutat AKST AKDT Aláská Fíksd Taim Aláská Délaít Taim
America/Yellowknife MST MDT Nọ́t Amẹ́ríká Maúntin Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Maúntin Ériá Délaít Taim
Antarctica/Casey AWST Australian Western Standard Time
Antarctica/Davis DAVT Dévis Taim
Antarctica/DumontDUrville DDUT Diúmọ́n-d’Uvil Taim
Antarctica/Macquarie AEST AEDT Ọstrélia Ístán Fíksd Taim Ọstrélia Ístán Délaít Taim
Antarctica/Mawson MAWT Mọ́sọn Taim
Antarctica/McMurdo NZST NZDT Niú Ziland Fíksd Taim Niú Ziland Délaít Taim
Antarctica/Palmer CLT Chile Time
Antarctica/Rothera ROTT Rotẹ́ra Taim
Antarctica/South_Pole NZST NZDT Niú Ziland Fíksd Taim Niú Ziland Délaít Taim
Antarctica/Syowa SYOT Siówa Taim
Antarctica/Troll UTC CEST Grínwích Mín Taim Central European Summer Time
Antarctica/Vostok VOST Vọ́stọk Taim
Arctic/Longyearbyen CET CEST Mídúl Yúrop Fíksd Taim Mídúl Yúrop Họ́t Sízin Taim
Asia/Aden AST Arébiá Fíksd Taim
Asia/Almaty ALMT Íst Kazékstan Taim
Asia/Amman EET Ístán Yúrop Fíksd Taim
Asia/Anadyr ANAT Anadyr Time
Asia/Aqtau AQTT Wẹ́st Kazékstan Taim
Asia/Aqtobe AQTT Wẹ́st Kazékstan Taim
Asia/Ashgabat TMT Tọkmẹnistan Fíksd Taim
Asia/Ashkhabad TMT Tọkmẹnistan Fíksd Taim
Asia/Atyrau GMT+05:00 Wẹ́st Kazékstan Taim
Asia/Baghdad AST Arébiá Fíksd Taim
Asia/Bahrain AST Arébiá Fíksd Taim
Asia/Baku AZT Azẹrbaijan Fíksd Taim
Asia/Bangkok ICT Indochaína Taim
Asia/Barnaul GMT+07:00 Barnaul Standard Time
Asia/Beirut EET EEST Ístán Yúrop Fíksd Taim Ístán Yúrop Họ́t Sízin Taim
Asia/Bishkek KGT Kẹgistan Taim
Asia/Brunei BNT Brunẹi Darúsalam Taim
Asia/Calcutta IST Índia Fíksd Taim
Asia/Chita YAKT Yékútsk Fíksd Taim
Asia/Choibalsan CHOT Mọngólia Fíksd Taim
Asia/Chongqing CST Chaína Fíksd Taim
Asia/Chungking CST Chaína Fíksd Taim
Asia/Colombo IST Índia Fíksd Taim
Asia/Dacca BDT Bangladẹsh Fíksd Taim
Asia/Damascus EET Ístán Yúrop Fíksd Taim
Asia/Dhaka BDT Bangladẹsh Fíksd Taim
Asia/Dili TLT Íst Tímọ Taim
Asia/Dubai GST Gọ́lf Fíksd Taim
Asia/Dushanbe TJT Tajíkistan Taim
Asia/Famagusta EET EEST Eastern European Time Eastern European Summer Time
Asia/Gaza EET EEST Ístán Yúrop Fíksd Taim Ístán Yúrop Họ́t Sízin Taim
Asia/Harbin CST Chaína Fíksd Taim
Asia/Hebron EET EEST Ístán Yúrop Fíksd Taim Ístán Yúrop Họ́t Sízin Taim
Asia/Ho_Chi_Minh ICT Indochaína Taim
Asia/Hong_Kong HKT Họng Kọng Fíksd Taim
Asia/Hovd HOVT Hovd Fíksd Taim
Asia/Irkutsk IRKT Irkútsk Fíksd Taim
Asia/Istanbul TRT Turkey Time
Asia/Jakarta WIB Wẹ́stán Indonẹ́shia Taim
Asia/Jayapura WIT Ístán Indonẹ́shia Taim
Asia/Jerusalem IST IDT Ízrẹl Fíksd Taim Ízrẹl Délaít Taim
Asia/Kabul AFT Afgánístan Taim
Asia/Kamchatka PETT Petropavlovsk-Kamchatski Time
Asia/Karachi PKT Pákístan Fíksd Taim
Asia/Kashgar XJT Xinjiang Standard Time
Asia/Kathmandu NPT Nẹpọl Taim
Asia/Katmandu NPT Nẹpọl Taim
Asia/Khandyga YAKT Yékútsk Fíksd Taim
Asia/Kolkata IST Índia Fíksd Taim
Asia/Krasnoyarsk KRAT Krasnoyask Fíksd Taim
Asia/Kuala_Lumpur MYT Maléshia Taim
Asia/Kuching MYT Maléshia Taim
Asia/Kuwait AST Arébiá Fíksd Taim
Asia/Macao CST Chaína Fíksd Taim
Asia/Macau CST Chaína Fíksd Taim
Asia/Magadan MAGT Mágádan Fíksd Taim
Asia/Makassar WITA Mídúl Indonẹ́shia Taim
Asia/Manila PST Fílípin Fíksd Taim
Asia/Muscat GST Gọ́lf Fíksd Taim
Asia/Nicosia EET EEST Ístán Yúrop Fíksd Taim Ístán Yúrop Họ́t Sízin Taim
Asia/Novokuznetsk KRAT Krasnoyask Fíksd Taim
Asia/Novosibirsk NOVT Novosibisk Fíksd Taim
Asia/Omsk OMST Ọmsk Fíksd Taim
Asia/Oral ORAT Wẹ́st Kazékstan Taim
Asia/Phnom_Penh ICT Indochaína Taim
Asia/Pontianak WIB Wẹ́stán Indonẹ́shia Taim
Asia/Pyongyang KST Koria Fíksd Taim
Asia/Qatar AST Arébiá Fíksd Taim
Asia/Qostanay QOST Íst Kazékstan Taim
Asia/Qyzylorda QYZT Wẹ́st Kazékstan Taim
Asia/Rangoon MMT Miánma Taim
Asia/Riyadh AST Arébiá Fíksd Taim
Asia/Saigon ICT Indochaína Taim
Asia/Sakhalin SAKT Sákhalin Fíksd Taim
Asia/Samarkand UZT Uzbẹkistan Fíksd Taim
Asia/Seoul KST Koria Fíksd Taim
Asia/Shanghai CST Chaína Fíksd Taim
Asia/Singapore SGT Singapọ Taim
Asia/Srednekolymsk SRET Srednekolymsk Time
Asia/Taipei CST Taipẹi Fíksd Taim
Asia/Tashkent UZT Uzbẹkistan Fíksd Taim
Asia/Tbilisi GET Jọ́jia Fíksd Taim
Asia/Tehran IRST Iran Fíksd Taim
Asia/Tel_Aviv IST IDT Ízrẹl Fíksd Taim Ízrẹl Délaít Taim
Asia/Thimbu BTT Butan Taim
Asia/Thimphu BTT Butan Taim
Asia/Tokyo JST Japan Fíksd Taim
Asia/Tomsk GMT+07:00 Tomsk Standard Time
Asia/Ujung_Pandang WITA Mídúl Indonẹ́shia Taim
Asia/Ulaanbaatar ULAT Mọngólia Fíksd Taim
Asia/Ulan_Bator ULAT Mọngólia Fíksd Taim
Asia/Urumqi XJT Xinjiang Standard Time
Asia/Ust-Nera VLAT Vladivọstọk Fíksd Taim
Asia/Vientiane ICT Indochaína Taim
Asia/Vladivostok VLAT Vladivọstọk Fíksd Taim
Asia/Yakutsk YAKT Yékútsk Fíksd Taim
Asia/Yangon MMT Miánma Taim
Asia/Yekaterinburg YEKT Yẹketẹrínbug Fíksd Taim
Asia/Yerevan AMT Armẹ́nia Fíksd Taim
Atlantic/Azores AZOT AZOST Azọz Fíksd Taim Azọz Họ́t Sízin Taim
Atlantic/Bermuda AST ADT Atlántík Fíksd Taim Atlántík Délaít Taim
Atlantic/Canary WET WEST Wẹ́stán Yúrop Fíksd Taim Wẹ́stán Yúrop Họ́t Sízin Taim
Atlantic/Cape_Verde CVT Kep Vẹ́d Fíksd Taim
Atlantic/Faeroe WET WEST Wẹ́stán Yúrop Fíksd Taim Wẹ́stán Yúrop Họ́t Sízin Taim
Atlantic/Faroe WET WEST Wẹ́stán Yúrop Fíksd Taim Wẹ́stán Yúrop Họ́t Sízin Taim
Atlantic/Jan_Mayen CET CEST Mídúl Yúrop Fíksd Taim Mídúl Yúrop Họ́t Sízin Taim
Atlantic/Madeira WET WEST Wẹ́stán Yúrop Fíksd Taim Wẹ́stán Yúrop Họ́t Sízin Taim
Atlantic/Reykjavik GMT Grínwích Mín Taim
Atlantic/South_Georgia GST Saút Jọ́jia Taim
Atlantic/St_Helena GMT Grínwích Mín Taim
Atlantic/Stanley FKT Fọ́lkland Fíksd Taim
Australia/ACT AEST AEDT Ọstrélia Ístán Fíksd Taim Ọstrélia Ístán Délaít Taim
Australia/Adelaide ACST ACDT Ọstrélia Mídúl Fíksd Taim Ọstrélia Mídúl Délaít Taim
Australia/Brisbane AEST Ọstrélia Ístán Fíksd Taim
Australia/Broken_Hill ACST ACDT Ọstrélia Mídúl Fíksd Taim Ọstrélia Mídúl Délaít Taim
Australia/Canberra AEST AEDT Ọstrélia Ístán Fíksd Taim Ọstrélia Ístán Délaít Taim
Australia/Currie AEST AEDT Ọstrélia Ístán Fíksd Taim Ọstrélia Ístán Délaít Taim
Australia/Darwin ACST Ọstrélia Mídúl Fíksd Taim
Australia/Eucla ACWST Ọstrélia Mídúl Wẹ́stán Fíksd Taim
Australia/Hobart AEST AEDT Ọstrélia Ístán Fíksd Taim Ọstrélia Ístán Délaít Taim
Australia/LHI LHST LHDT Lọd Haú Fíksd Taim Lọd Haú Délaít Taim
Australia/Lindeman AEST Ọstrélia Ístán Fíksd Taim
Australia/Lord_Howe LHST LHDT Lọd Haú Fíksd Taim Lọd Haú Délaít Taim
Australia/Melbourne AEST AEDT Ọstrélia Ístán Fíksd Taim Ọstrélia Ístán Délaít Taim
Australia/NSW AEST AEDT Ọstrélia Ístán Fíksd Taim Ọstrélia Ístán Délaít Taim
Australia/North ACST Ọstrélia Mídúl Fíksd Taim
Australia/Perth AWST Ọstrélia Wẹ́stán Fíksd Taim
Australia/Queensland AEST Ọstrélia Ístán Fíksd Taim
Australia/South ACST ACDT Ọstrélia Mídúl Fíksd Taim Ọstrélia Mídúl Délaít Taim
Australia/Sydney AEST AEDT Ọstrélia Ístán Fíksd Taim Ọstrélia Ístán Délaít Taim
Australia/Tasmania AEST AEDT Ọstrélia Ístán Fíksd Taim Ọstrélia Ístán Délaít Taim
Australia/Victoria AEST AEDT Ọstrélia Ístán Fíksd Taim Ọstrélia Ístán Délaít Taim
Australia/West AWST Ọstrélia Wẹ́stán Fíksd Taim
Australia/Yancowinna ACST ACDT Ọstrélia Mídúl Fíksd Taim Ọstrélia Mídúl Délaít Taim
BET BRT Brasília Fíksd Taim
BST BDT Bangladẹsh Fíksd Taim
Brazil/Acre ACT Acre Time
Brazil/DeNoronha FNT Fẹrnándó di Nọrónia Fíksd Taim
Brazil/East BRT Brasília Fíksd Taim
Brazil/West AMT Ámázọn Fíksd Taim
CAT CAT Mídúl Áfríká Taim
CET CET CEST Central European Time Central European Summer Time
CNT NST NDT Niúfaúndlánd Fíksd Taim Niúfaúndlánd Délaít Taim
CST CST CDT Nọ́t Amẹ́ríká Mídúl Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Mídúl Ériá Délaít Taim
CST6CDT CST CDT Nọ́t Amẹ́ríká Mídúl Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Mídúl Ériá Délaít Taim
CTT CST Chaína Fíksd Taim
Canada/Atlantic AST ADT Atlántík Fíksd Taim Atlántík Délaít Taim
Canada/Central CST CDT Nọ́t Amẹ́ríká Mídúl Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Mídúl Ériá Délaít Taim
Canada/Eastern EST EDT Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Délaít Taim
Canada/Mountain MST MDT Nọ́t Amẹ́ríká Maúntin Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Maúntin Ériá Délaít Taim
Canada/Newfoundland NST NDT Niúfaúndlánd Fíksd Taim Niúfaúndlánd Délaít Taim
Canada/Pacific PST PDT Nọ́t Amẹ́ríká Pasífík Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Pasífík Ériá Délaít Taim
Canada/Saskatchewan CST Nọ́t Amẹ́ríká Mídúl Ériá Fíksd Taim
Canada/Yukon MST Nọ́t Amẹ́ríká Maúntin Ériá Fíksd Taim
Chile/Continental CLT CLST Chílẹ Fíksd Taim Chílẹ Họ́t Sízín Taim
Chile/EasterIsland EAST EASST Ísta Fíksd Taim Ísta Họ́t Sízín Taim
Cuba CST CDT Kúba Fíksd Taim Kúba Délaít Taim
EAT EAT Íst Áfríká Taim
ECT CET CEST Mídúl Yúrop Fíksd Taim Mídúl Yúrop Họ́t Sízin Taim
EET EET EEST Eastern European Time Eastern European Summer Time
EST EST Eastern Standard Time
EST5EDT EST EDT Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Délaít Taim
Egypt EET EEST Ístán Yúrop Fíksd Taim Ístán Yúrop Họ́t Sízin Taim
Eire GMT IST Grínwích Mín Taim Aírísh Fíksd Taim
Etc/GMT GMT Grínwích Mín Taim
Etc/GMT+0 GMT Grínwích Mín Taim
Etc/GMT+1 GMT-01:00 GMT-01:00
Etc/GMT+10 GMT-10:00 GMT-10:00
Etc/GMT+11 GMT-11:00 GMT-11:00
Etc/GMT+12 GMT-12:00 GMT-12:00
Etc/GMT+2 GMT-02:00 GMT-02:00
Etc/GMT+3 GMT-03:00 GMT-03:00
Etc/GMT+4 GMT-04:00 GMT-04:00
Etc/GMT+5 GMT-05:00 GMT-05:00
Etc/GMT+6 GMT-06:00 GMT-06:00
Etc/GMT+7 GMT-07:00 GMT-07:00
Etc/GMT+8 GMT-08:00 GMT-08:00
Etc/GMT+9 GMT-09:00 GMT-09:00
Etc/GMT-0 GMT Grínwích Mín Taim
Etc/GMT-1 GMT+01:00 GMT+01:00
Etc/GMT-10 GMT+10:00 GMT+10:00
Etc/GMT-11 GMT+11:00 GMT+11:00
Etc/GMT-12 GMT+12:00 GMT+12:00
Etc/GMT-13 GMT+13:00 GMT+13:00
Etc/GMT-14 GMT+14:00 GMT+14:00
Etc/GMT-2 GMT+02:00 GMT+02:00
Etc/GMT-3 GMT+03:00 GMT+03:00
Etc/GMT-4 GMT+04:00 GMT+04:00
Etc/GMT-5 GMT+05:00 GMT+05:00
Etc/GMT-6 GMT+06:00 GMT+06:00
Etc/GMT-7 GMT+07:00 GMT+07:00
Etc/GMT-8 GMT+08:00 GMT+08:00
Etc/GMT-9 GMT+09:00 GMT+09:00
Etc/GMT0 GMT Grínwích Mín Taim
Etc/Greenwich GMT Grínwích Mín Taim
Etc/UCT UTC Arénjmẹnt ọf Di Hól Wọld Taim
Etc/UTC UTC Arénjmẹnt ọf Di Hól Wọld Taim
Etc/Universal UTC Arénjmẹnt ọf Di Hól Wọld Taim
Etc/Zulu UTC Arénjmẹnt ọf Di Hól Wọld Taim
Europe/Amsterdam CET CEST Mídúl Yúrop Fíksd Taim Mídúl Yúrop Họ́t Sízin Taim
Europe/Andorra CET CEST Mídúl Yúrop Fíksd Taim Mídúl Yúrop Họ́t Sízin Taim
Europe/Astrakhan GMT+04:00 Astrakhan Standard Time
Europe/Athens EET EEST Ístán Yúrop Fíksd Taim Ístán Yúrop Họ́t Sízin Taim
Europe/Belfast GMT BST Grínwích Mín Taim Brítísh Họ́t Sízin Taim
Europe/Belgrade CET CEST Mídúl Yúrop Fíksd Taim Mídúl Yúrop Họ́t Sízin Taim
Europe/Berlin CET CEST Mídúl Yúrop Fíksd Taim Mídúl Yúrop Họ́t Sízin Taim
Europe/Bratislava CET CEST Mídúl Yúrop Fíksd Taim Mídúl Yúrop Họ́t Sízin Taim
Europe/Brussels CET CEST Mídúl Yúrop Fíksd Taim Mídúl Yúrop Họ́t Sízin Taim
Europe/Bucharest EET EEST Ístán Yúrop Fíksd Taim Ístán Yúrop Họ́t Sízin Taim
Europe/Budapest CET CEST Mídúl Yúrop Fíksd Taim Mídúl Yúrop Họ́t Sízin Taim
Europe/Busingen CET CEST Mídúl Yúrop Fíksd Taim Mídúl Yúrop Họ́t Sízin Taim
Europe/Chisinau EET EEST Ístán Yúrop Fíksd Taim Ístán Yúrop Họ́t Sízin Taim
Europe/Copenhagen CET CEST Mídúl Yúrop Fíksd Taim Mídúl Yúrop Họ́t Sízin Taim
Europe/Dublin GMT IST Grínwích Mín Taim Aírísh Fíksd Taim
Europe/Gibraltar CET CEST Mídúl Yúrop Fíksd Taim Mídúl Yúrop Họ́t Sízin Taim
Europe/Guernsey GMT BST Grínwích Mín Taim British Summer Time
Europe/Helsinki EET EEST Ístán Yúrop Fíksd Taim Ístán Yúrop Họ́t Sízin Taim
Europe/Isle_of_Man GMT BST Grínwích Mín Taim British Summer Time
Europe/Istanbul TRT Turkey Time
Europe/Jersey GMT BST Grínwích Mín Taim British Summer Time
Europe/Kaliningrad EET Ístán Yúrop Fíksd Taim
Europe/Kiev EET EEST Ístán Yúrop Fíksd Taim Ístán Yúrop Họ́t Sízin Taim
Europe/Kirov MSK Moscow Standard Time
Europe/Kyiv EET EEST Ístán Yúrop Fíksd Taim Ístán Yúrop Họ́t Sízin Taim
Europe/Lisbon WET WEST Wẹ́stán Yúrop Fíksd Taim Wẹ́stán Yúrop Họ́t Sízin Taim
Europe/Ljubljana CET CEST Mídúl Yúrop Fíksd Taim Mídúl Yúrop Họ́t Sízin Taim
Europe/London GMT BST Grínwích Mín Taim Brítísh Họ́t Sízin Taim
Europe/Luxembourg CET CEST Mídúl Yúrop Fíksd Taim Mídúl Yúrop Họ́t Sízin Taim
Europe/Madrid CET CEST Mídúl Yúrop Fíksd Taim Mídúl Yúrop Họ́t Sízin Taim
Europe/Malta CET CEST Mídúl Yúrop Fíksd Taim Mídúl Yúrop Họ́t Sízin Taim
Europe/Mariehamn EET EEST Ístán Yúrop Fíksd Taim Ístán Yúrop Họ́t Sízin Taim
Europe/Minsk MSK Mọ́sko Fíksd Taim
Europe/Monaco CET CEST Mídúl Yúrop Fíksd Taim Mídúl Yúrop Họ́t Sízin Taim
Europe/Moscow MSK Mọ́sko Fíksd Taim
Europe/Nicosia EET EEST Ístán Yúrop Fíksd Taim Ístán Yúrop Họ́t Sízin Taim
Europe/Oslo CET CEST Mídúl Yúrop Fíksd Taim Mídúl Yúrop Họ́t Sízin Taim
Europe/Paris CET CEST Mídúl Yúrop Fíksd Taim Mídúl Yúrop Họ́t Sízin Taim
Europe/Podgorica CET CEST Mídúl Yúrop Fíksd Taim Mídúl Yúrop Họ́t Sízin Taim
Europe/Prague CET CEST Mídúl Yúrop Fíksd Taim Mídúl Yúrop Họ́t Sízin Taim
Europe/Riga EET EEST Ístán Yúrop Fíksd Taim Ístán Yúrop Họ́t Sízin Taim
Europe/Rome CET CEST Mídúl Yúrop Fíksd Taim Mídúl Yúrop Họ́t Sízin Taim
Europe/Samara SAMT Samara Time
Europe/San_Marino CET CEST Mídúl Yúrop Fíksd Taim Mídúl Yúrop Họ́t Sízin Taim
Europe/Sarajevo CET CEST Mídúl Yúrop Fíksd Taim Mídúl Yúrop Họ́t Sízin Taim
Europe/Saratov GMT+04:00 Saratov Standard Time
Europe/Simferopol MSK Mọ́sko Fíksd Taim
Europe/Skopje CET CEST Mídúl Yúrop Fíksd Taim Mídúl Yúrop Họ́t Sízin Taim
Europe/Sofia EET EEST Ístán Yúrop Fíksd Taim Ístán Yúrop Họ́t Sízin Taim
Europe/Stockholm CET CEST Mídúl Yúrop Fíksd Taim Mídúl Yúrop Họ́t Sízin Taim
Europe/Tallinn EET EEST Ístán Yúrop Fíksd Taim Ístán Yúrop Họ́t Sízin Taim
Europe/Tirane CET CEST Mídúl Yúrop Fíksd Taim Mídúl Yúrop Họ́t Sízin Taim
Europe/Tiraspol EET EEST Ístán Yúrop Fíksd Taim Ístán Yúrop Họ́t Sízin Taim
Europe/Ulyanovsk GMT+04:00 Ulyanovsk Standard Time
Europe/Uzhgorod EET EEST Ístán Yúrop Fíksd Taim Ístán Yúrop Họ́t Sízin Taim
Europe/Vaduz CET CEST Mídúl Yúrop Fíksd Taim Mídúl Yúrop Họ́t Sízin Taim
Europe/Vatican CET CEST Mídúl Yúrop Fíksd Taim Mídúl Yúrop Họ́t Sízin Taim
Europe/Vienna CET CEST Mídúl Yúrop Fíksd Taim Mídúl Yúrop Họ́t Sízin Taim
Europe/Vilnius EET EEST Ístán Yúrop Fíksd Taim Ístán Yúrop Họ́t Sízin Taim
Europe/Volgograd MSK Volvógrad Fíksd Taim
Europe/Warsaw CET CEST Mídúl Yúrop Fíksd Taim Mídúl Yúrop Họ́t Sízin Taim
Europe/Zagreb CET CEST Mídúl Yúrop Fíksd Taim Mídúl Yúrop Họ́t Sízin Taim
Europe/Zaporozhye EET EEST Ístán Yúrop Fíksd Taim Ístán Yúrop Họ́t Sízin Taim
Europe/Zurich CET CEST Mídúl Yúrop Fíksd Taim Mídúl Yúrop Họ́t Sízin Taim
GB GMT BST Grínwích Mín Taim Brítísh Họ́t Sízin Taim
GB-Eire GMT BST Grínwích Mín Taim Brítísh Họ́t Sízin Taim
GMT GMT Grínwích Mín Taim
GMT0 GMT Grínwích Mín Taim
Greenwich GMT Grínwích Mín Taim
HST HST Hawaii Standard Time
Hongkong HKT Họng Kọng Fíksd Taim
IET EST EDT Eastern Standard Time Eastern Daylight Time
IST IST India Standard Time
Iceland GMT Grínwích Mín Taim
Indian/Antananarivo EAT Íst Áfríká Taim
Indian/Chagos IOT Índián Óshẹ́n Taim
Indian/Christmas CXT Krísmás Aíland Taim
Indian/Cocos CCT Kókós Aílands Taim
Indian/Comoro EAT Íst Áfríká Taim
Indian/Kerguelen TFT Frẹ́nch Saútan an Antátík Taim
Indian/Mahe SCT Sẹ́chẹls Taim
Indian/Maldives MVT Mọ́divs Taim
Indian/Mauritius MUT Mọríshọs Fíksd Taim
Indian/Mayotte EAT Íst Áfríká Taim
Indian/Reunion RET Riyúniọn Taim
Iran IRST Iran Fíksd Taim
Israel IST IDT Ízrẹl Fíksd Taim Ízrẹl Délaít Taim
JST JST Japan Fíksd Taim
Jamaica EST Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Fíksd Taim
Japan JST Japan Fíksd Taim
Kwajalein MHT Máshal Aílands Taim
Libya EET Ístán Yúrop Fíksd Taim
MET MET MEST Middle Europe Time Middle Europe Summer Time
MIT WSST Ápia Fíksd Taim
MST MST Mountain Standard Time
MST7MDT MST MDT Nọ́t Amẹ́ríká Maúntin Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Maúntin Ériá Délaít Taim
Mexico/BajaNorte PST PDT Nọ́t Amẹ́ríká Pasífík Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Pasífík Ériá Délaít Taim
Mexico/BajaSur MST Mẹ́ksíkó Pasífík Fíksd Taim
Mexico/General CST Nọ́t Amẹ́ríká Mídúl Ériá Fíksd Taim
NET AMT Armẹ́nia Fíksd Taim
NST NZST NZDT Niú Ziland Fíksd Taim Niú Ziland Délaít Taim
NZ NZST NZDT Niú Ziland Fíksd Taim Niú Ziland Délaít Taim
NZ-CHAT CHAST CHADT Chátam Fíksd Taim Chátam Délaít Taim
Navajo MST MDT Nọ́t Amẹ́ríká Maúntin Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Maúntin Ériá Délaít Taim
PLT PKT Pákístan Fíksd Taim
PNT MST Nọ́t Amẹ́ríká Maúntin Ériá Fíksd Taim
PRC CST Chaína Fíksd Taim
PRT AST Atlántík Fíksd Taim
PST PST PDT Nọ́t Amẹ́ríká Pasífík Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Pasífík Ériá Délaít Taim
PST8PDT PST PDT Nọ́t Amẹ́ríká Pasífík Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Pasífík Ériá Délaít Taim
Pacific/Apia WSST Ápia Fíksd Taim
Pacific/Auckland NZST NZDT Niú Ziland Fíksd Taim Niú Ziland Délaít Taim
Pacific/Bougainville BST Bougainville Standard Time
Pacific/Chatham CHAST CHADT Chátam Fíksd Taim Chátam Délaít Taim
Pacific/Chuuk CHUT Chuk Taim
Pacific/Easter EAST EASST Ísta Fíksd Taim Ísta Họ́t Sízín Taim
Pacific/Efate VUT Vanuátu Fíksd Taim
Pacific/Enderbury PHOT Fíniks Aílands Taim
Pacific/Fakaofo TKT Tokẹláu Taim
Pacific/Fiji FJT Fíji Fíksd Taim
Pacific/Funafuti TVT Tuválu Taim
Pacific/Galapagos GALT Galápágọs Taim
Pacific/Gambier GAMT Gámbiẹr Taim
Pacific/Guadalcanal SBT Sólómọ́n Aílands Taim
Pacific/Guam ChST Chamóro Fíksd Taim
Pacific/Honolulu HST Hawaií-Elúshián Fíksd Taim
Pacific/Johnston HST Hawaií-Elúshián Fíksd Taim
Pacific/Kanton GMT+13:00 Kanton Fíksd Taim
Pacific/Kiritimati LINT Laín Aílands Taim
Pacific/Kosrae KOST Kọ́sraẹ Taim
Pacific/Kwajalein MHT Máshal Aílands Taim
Pacific/Majuro MHT Máshal Aílands Taim
Pacific/Marquesas MART Makwẹ́sas Taim
Pacific/Midway SST Sámoá Fíksd Taim
Pacific/Nauru NRT Naúru Taim
Pacific/Niue NUT Niúẹ Taim
Pacific/Norfolk NFT NFST Nọ́rfọ́lk Aíland Fíksd Taim Nọ́rfọ́lk Aíland Délaít Taim
Pacific/Noumea NCT Niú Kalẹdónia Fíksd Taim
Pacific/Pago_Pago SST Sámoá Fíksd Taim
Pacific/Palau PWT Paláu Taim
Pacific/Pitcairn PST Pítkan Taim
Pacific/Pohnpei PONT Pónápẹ Taim
Pacific/Ponape PONT Pónápẹ Taim
Pacific/Port_Moresby PGT Pápuá Niú Gíni Taim
Pacific/Rarotonga CKT Kúk Aílands Fíksd Taim
Pacific/Saipan ChST Chamóro Fíksd Taim
Pacific/Samoa SST Sámoá Fíksd Taim
Pacific/Tahiti TAHT Tahíti Taim
Pacific/Tarawa GILT Gílbat Aílands Taim
Pacific/Tongatapu TOT Tọ́nga Fíksd Taim
Pacific/Truk CHUT Chuk Taim
Pacific/Wake WAKT Wék Aíland Taim
Pacific/Wallis WFT Wális an Fútúna Taim
Pacific/Yap CHUT Chuk Taim
Poland CET CEST Mídúl Yúrop Fíksd Taim Mídúl Yúrop Họ́t Sízin Taim
Portugal WET WEST Wẹ́stán Yúrop Fíksd Taim Wẹ́stán Yúrop Họ́t Sízin Taim
ROK KST Koria Fíksd Taim
SST SBT Sólómọ́n Aílands Taim
Singapore SGT Singapọ Taim
SystemV/AST4 AST Atlántík Fíksd Taim
SystemV/AST4ADT AST ADT Atlántík Fíksd Taim Atlántík Délaít Taim
SystemV/CST6 CST Nọ́t Amẹ́ríká Mídúl Ériá Fíksd Taim
SystemV/CST6CDT CST CDT Nọ́t Amẹ́ríká Mídúl Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Mídúl Ériá Délaít Taim
SystemV/EST5 EST Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Fíksd Taim
SystemV/EST5EDT EST EDT Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Délaít Taim
SystemV/HST10 HST Hawaií-Elúshián Fíksd Taim
SystemV/MST7 MST Nọ́t Amẹ́ríká Maúntin Ériá Fíksd Taim
SystemV/MST7MDT MST MDT Nọ́t Amẹ́ríká Maúntin Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Maúntin Ériá Délaít Taim
SystemV/PST8 PST Pítkan Taim
SystemV/PST8PDT PST PDT Nọ́t Amẹ́ríká Pasífík Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Pasífík Ériá Délaít Taim
SystemV/YST9 AKST Gámbiẹr Taim
SystemV/YST9YDT AKST AKDT Aláská Fíksd Taim Aláská Délaít Taim
Turkey TRT Turkey Time
UCT UTC Arénjmẹnt ọf Di Hól Wọld Taim
US/Alaska AKST AKDT Aláská Fíksd Taim Aláská Délaít Taim
US/Aleutian HST HDT Hawaií-Elúshián Fíksd Taim Hawaií-Elúshián Délaít Taim
US/Arizona MST Nọ́t Amẹ́ríká Maúntin Ériá Fíksd Taim
US/Central CST CDT Nọ́t Amẹ́ríká Mídúl Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Mídúl Ériá Délaít Taim
US/East-Indiana EST EDT Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Délaít Taim
US/Eastern EST EDT Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Délaít Taim
US/Hawaii HST Hawaií-Elúshián Fíksd Taim
US/Indiana-Starke CST CDT Nọ́t Amẹ́ríká Mídúl Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Mídúl Ériá Délaít Taim
US/Michigan EST EDT Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Ístán Ériá Délaít Taim
US/Mountain MST MDT Nọ́t Amẹ́ríká Maúntin Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Maúntin Ériá Délaít Taim
US/Pacific PST PDT Nọ́t Amẹ́ríká Pasífík Ériá Fíksd Taim Nọ́t Amẹ́ríká Pasífík Ériá Délaít Taim
US/Samoa SST Sámoá Fíksd Taim
UTC UTC Arénjmẹnt ọf Di Hól Wọld Taim
Universal UTC Arénjmẹnt ọf Di Hól Wọld Taim
VST ICT Indochina Time
W-SU MSK Mọ́sko Fíksd Taim
WET WET WEST Western European Time Western European Summer Time
Zulu UTC Arénjmẹnt ọf Di Hól Wọld Taim