Java Locale “Yoruba (Benin)” (yo-BJ)

General Information

Property Value
Base locale ID yo_BJ
Display name Yoruba (Benin)
Display variant
ISO3 language code yor
ISO3 country code BEN
ICU Locale yo-BJ
Other data sources compare

Numbers

Property Value
Currency symbol F CFA
Decimal separator .
Digit #
Exponent separator E
Grouping separator ,
Infinity
International currency symbol XOF
Minus sign -
Monetary decimal separator .
NaN NaN
Pattern Separator ;
Percent %
Per mill
Zero digit 0

Dates

Property Value(s)
AM/PM Strings Àárɔ̀, Ɔ̀sán
Eras BCE, AD
Months Oshù Shɛ́rɛ́, Oshù Èrèlè, Oshù Ɛrɛ̀nà, Oshù Ìgbé, Oshù Ɛ̀bibi, Oshù Òkúdu, Oshù Agɛmɔ, Oshù Ògún, Oshù Owewe, Oshù Ɔ̀wàrà, Oshù Bélú, Oshù Ɔ̀pɛ̀
Short months Shɛ́r, Èrèl, Ɛrɛ̀n, Ìgb, Ɛ̀bi, Òkú, Agɛ, Ògú, Owe, Ɔ̀wà, Bél, Ɔ̀pɛ
Short weekdays Àìk, Aj, Ìsɛ́g, Ɔjɔ́r, Ɔjɔ́b, Ɛt, Àbám
Weekdays Ɔjɔ́ Àìkú, Ɔjɔ́ Ajé, Ɔjɔ́ Ìsɛ́gun, Ɔjɔ́rú, Ɔjɔ́bɔ, Ɔjɔ́ Ɛtì, Ɔjɔ́ Àbámɛ́ta
Format Pattern
Date.3 Example: 23/7/2024
Pattern: d/M/y
Localized Pattern: d/M/y
Date.2 Example: 23 07 2024
Pattern: d MM y
Localized Pattern: d MM y
Date.1 Example: 23 Agɛ 2024
Pattern: d MMM y
Localized Pattern: d MMM y
Date.0 Example: Ɔjɔ́ Ìsɛ́gun, 23 Agɛ 2024
Pattern: EEEE, d MMM y
Localized Pattern: EEEE, d MMM y

Time Zones

ID Short/Standard Short/Daylight Long/Standard Long/Daylight
ACT ACST Australian Central Standard Time
AET AEST AEDT Australian Eastern Standard Time Australian Eastern Daylight Time
AGT ART Argentine Time
ART EET EEST Àkókò àsikò Ìhà Ìlà Oòrùn Europe Àkókò Sɔmà Ìha Ìlà Oòrùn Europe
AST AKST AKDT Alaska Standard Time Alaska Daylight Time
Africa/Abidjan GMT Greenwich Mean Time
Africa/Accra GMT Greenwich Mean Time
Africa/Addis_Ababa EAT East Africa Time
Africa/Algiers CET Àkókò Àárin àsikò Europe
Africa/Asmara EAT East Africa Time
Africa/Asmera EAT East Africa Time
Africa/Bamako GMT Greenwich Mean Time
Africa/Bangui WAT West Africa Standard Time
Africa/Banjul GMT Greenwich Mean Time
Africa/Bissau GMT Greenwich Mean Time
Africa/Blantyre CAT Central Africa Time
Africa/Brazzaville WAT West Africa Standard Time
Africa/Bujumbura CAT Central Africa Time
Africa/Cairo EET EEST Àkókò àsikò Ìhà Ìlà Oòrùn Europe Àkókò Sɔmà Ìha Ìlà Oòrùn Europe
Africa/Casablanca WET Western European Time
Africa/Ceuta CET CEST Àkókò Àárin àsikò Europe Àkókò Àárin Sɔmà Europe
Africa/Conakry GMT Greenwich Mean Time
Africa/Dakar GMT Greenwich Mean Time
Africa/Dar_es_Salaam EAT East Africa Time
Africa/Djibouti EAT East Africa Time
Africa/Douala WAT West Africa Standard Time
Africa/El_Aaiun WET Western European Time
Africa/Freetown GMT Greenwich Mean Time
Africa/Gaborone CAT Central Africa Time
Africa/Harare CAT Central Africa Time
Africa/Johannesburg SAST South Africa Standard Time
Africa/Juba CAT Central Africa Time
Africa/Kampala EAT East Africa Time
Africa/Khartoum CAT Central Africa Time
Africa/Kigali CAT Central Africa Time
Africa/Kinshasa WAT West Africa Standard Time
Africa/Lagos WAT West Africa Standard Time
Africa/Libreville WAT West Africa Standard Time
Africa/Lome GMT Greenwich Mean Time
Africa/Luanda WAT West Africa Standard Time
Africa/Lubumbashi CAT Central Africa Time
Africa/Lusaka CAT Central Africa Time
Africa/Malabo WAT West Africa Standard Time
Africa/Maputo CAT Central Africa Time
Africa/Maseru SAST South Africa Standard Time
Africa/Mbabane SAST South Africa Standard Time
Africa/Mogadishu EAT East Africa Time
Africa/Monrovia GMT Greenwich Mean Time
Africa/Nairobi EAT East Africa Time
Africa/Ndjamena WAT West Africa Standard Time
Africa/Niamey WAT West Africa Standard Time
Africa/Nouakchott GMT Greenwich Mean Time
Africa/Ouagadougou GMT Greenwich Mean Time
Africa/Porto-Novo WAT West Africa Standard Time
Africa/Sao_Tome GMT Greenwich Mean Time
Africa/Timbuktu GMT Greenwich Mean Time
Africa/Tripoli EET Àkókò àsikò Ìhà Ìlà Oòrùn Europe
Africa/Tunis CET Àkókò Àárin àsikò Europe
Africa/Windhoek CAT Central Africa Time
America/Adak HST HDT Àkókò Àfɛnukò Hawaii-Aleutian Àkókò Ojúmɔmɔ Hawaii-Aleutian
America/Anchorage AKST AKDT Alaska Standard Time Alaska Daylight Time
America/Anguilla AST Àkókò àsikò Àtìláńtíìkì
America/Antigua AST Àkókò àsikò Àtìláńtíìkì
America/Araguaina BRT Aago àsìkò Bùràsílíà
America/Argentina/Buenos_Aires ART Aago àsìkò Argentina
America/Argentina/Catamarca ART Aago àsìkò Argentina
America/Argentina/ComodRivadavia ART Aago àsìkò Argentina
America/Argentina/Cordoba ART Aago àsìkò Argentina
America/Argentina/Jujuy ART Aago àsìkò Argentina
America/Argentina/La_Rioja ART Aago àsìkò Argentina
America/Argentina/Mendoza ART Aago àsìkò Argentina
America/Argentina/Rio_Gallegos ART Aago àsìkò Argentina
America/Argentina/Salta ART Aago àsìkò Argentina
America/Argentina/San_Juan ART Aago àsìkò Argentina
America/Argentina/San_Luis ART Aago àsìkò Argentina
America/Argentina/Tucuman ART Aago àsìkò Argentina
America/Argentina/Ushuaia ART Aago àsìkò Argentina
America/Aruba AST Àkókò àsikò Àtìláńtíìkì
America/Asuncion PYT PYST Paraguay Standard Time Paraguay Summer Time
America/Atikokan EST Akókò Àsikò Ìha Ìla Oòrùn
America/Atka HST HDT Àkókò Àfɛnukò Hawaii-Aleutian Àkókò Ojúmɔmɔ Hawaii-Aleutian
America/Bahia BRT Aago àsìkò Bùràsílíà
America/Bahia_Banderas CST àkókò asiko àárín gbùngbùn
America/Barbados AST Àkókò àsikò Àtìláńtíìkì
America/Belem BRT Aago àsìkò Bùràsílíà
America/Belize CST àkókò asiko àárín gbùngbùn
America/Blanc-Sablon AST Àkókò àsikò Àtìláńtíìkì
America/Boa_Vista AMT Amazon Standard Time
America/Bogota COT Aago àsìkò Kolombia
America/Boise MST MDT Àkókò asiko òkè Àkókò ojúmɔmɔ Ori-òkè
America/Buenos_Aires ART Aago àsìkò Argentina
America/Cambridge_Bay MST MDT Àkókò asiko òkè Àkókò ojúmɔmɔ Ori-òkè
America/Campo_Grande AMT Amazon Standard Time
America/Cancun EST Akókò Àsikò Ìha Ìla Oòrùn
America/Caracas VET Aago Venezuela
America/Catamarca ART Aago àsìkò Argentina
America/Cayenne GFT French Guiana Time
America/Cayman EST Akókò Àsikò Ìha Ìla Oòrùn
America/Chicago CST CDT àkókò asiko àárín gbùngbùn Akókò àárín gbùngbùn ojúmɔmɔ
America/Chihuahua CST àkókò asiko àárín gbùngbùn
America/Ciudad_Juarez MST MDT Àkókò asiko òkè Àkókò ojúmɔmɔ Ori-òkè
America/Coral_Harbour EST Akókò Àsikò Ìha Ìla Oòrùn
America/Cordoba ART Aago àsìkò Argentina
America/Costa_Rica CST àkókò asiko àárín gbùngbùn
America/Creston MST Àkókò asiko òkè
America/Cuiaba AMT Amazon Standard Time
America/Curacao AST Àkókò àsikò Àtìláńtíìkì
America/Danmarkshavn GMT Greenwich Mean Time
America/Dawson MST Àkókò asiko òkè
America/Dawson_Creek MST Àkókò asiko òkè
America/Denver MST MDT Àkókò asiko òkè Àkókò ojúmɔmɔ Ori-òkè
America/Detroit EST EDT Akókò Àsikò Ìha Ìla Oòrùn Àkókò ojúmɔmɔ Ìhà Ìlà Oòrun
America/Dominica AST Àkókò àsikò Àtìláńtíìkì
America/Edmonton MST MDT Àkókò asiko òkè Àkókò ojúmɔmɔ Ori-òkè
America/Eirunepe ACT Acre Time
America/El_Salvador CST àkókò asiko àárín gbùngbùn
America/Ensenada PST PDT Àkókò àsikò Pàsífíìkì Àkókò Ìyálɛta Pàsífíìkì
America/Fort_Nelson MST Àkókò asiko òkè
America/Fort_Wayne EST EDT Akókò Àsikò Ìha Ìla Oòrùn Àkókò ojúmɔmɔ Ìhà Ìlà Oòrun
America/Fortaleza BRT Aago àsìkò Bùràsílíà
America/Glace_Bay AST ADT Àkókò àsikò Àtìláńtíìkì Àkókò Ìyálɛta Àtìláńtíìkì
America/Godthab WGT WGST Àkókò Àfɛnukò Ìwɔ̀ Oòrùn Greenland Àkókò Àfɛnukò Ìgba Oòru Greenland
America/Goose_Bay AST ADT Àkókò àsikò Àtìláńtíìkì Àkókò Ìyálɛta Àtìláńtíìkì
America/Grand_Turk EST EDT Akókò Àsikò Ìha Ìla Oòrùn Àkókò ojúmɔmɔ Ìhà Ìlà Oòrun
America/Grenada AST Àkókò àsikò Àtìláńtíìkì
America/Guadeloupe AST Àkókò àsikò Àtìláńtíìkì
America/Guatemala CST àkókò asiko àárín gbùngbùn
America/Guayaquil ECT Aago Ecuador
America/Guyana GYT Guyana Time
America/Halifax AST ADT Àkókò àsikò Àtìláńtíìkì Àkókò Ìyálɛta Àtìláńtíìkì
America/Havana CST CDT Àkókò Àfɛnukò Kúbà Àkókò Ojúmɔmɔ Kúbà
America/Hermosillo MST Àkókò Àfɛnukò Pásífíìkì Mɛ́síkò
America/Indiana/Indianapolis EST EDT Akókò Àsikò Ìha Ìla Oòrùn Àkókò ojúmɔmɔ Ìhà Ìlà Oòrun
America/Indiana/Knox CST CDT àkókò asiko àárín gbùngbùn Akókò àárín gbùngbùn ojúmɔmɔ
America/Indiana/Marengo EST EDT Akókò Àsikò Ìha Ìla Oòrùn Àkókò ojúmɔmɔ Ìhà Ìlà Oòrun
America/Indiana/Petersburg EST EDT Akókò Àsikò Ìha Ìla Oòrùn Àkókò ojúmɔmɔ Ìhà Ìlà Oòrun
America/Indiana/Tell_City CST CDT àkókò asiko àárín gbùngbùn Akókò àárín gbùngbùn ojúmɔmɔ
America/Indiana/Vevay EST EDT Akókò Àsikò Ìha Ìla Oòrùn Àkókò ojúmɔmɔ Ìhà Ìlà Oòrun
America/Indiana/Vincennes EST EDT Akókò Àsikò Ìha Ìla Oòrùn Àkókò ojúmɔmɔ Ìhà Ìlà Oòrun
America/Indiana/Winamac EST EDT Akókò Àsikò Ìha Ìla Oòrùn Àkókò ojúmɔmɔ Ìhà Ìlà Oòrun
America/Indianapolis EST EDT Akókò Àsikò Ìha Ìla Oòrùn Àkókò ojúmɔmɔ Ìhà Ìlà Oòrun
America/Inuvik MST MDT Àkókò asiko òkè Àkókò ojúmɔmɔ Ori-òkè
America/Iqaluit EST EDT Akókò Àsikò Ìha Ìla Oòrùn Àkókò ojúmɔmɔ Ìhà Ìlà Oòrun
America/Jamaica EST Akókò Àsikò Ìha Ìla Oòrùn
America/Jujuy ART Aago àsìkò Argentina
America/Juneau AKST AKDT Alaska Standard Time Alaska Daylight Time
America/Kentucky/Louisville EST EDT Akókò Àsikò Ìha Ìla Oòrùn Àkókò ojúmɔmɔ Ìhà Ìlà Oòrun
America/Kentucky/Monticello EST EDT Akókò Àsikò Ìha Ìla Oòrùn Àkókò ojúmɔmɔ Ìhà Ìlà Oòrun
America/Knox_IN CST CDT àkókò asiko àárín gbùngbùn Akókò àárín gbùngbùn ojúmɔmɔ
America/Kralendijk AST Àkókò àsikò Àtìláńtíìkì
America/La_Paz BOT Aago Bolivia
America/Lima PET Peru Standard Time
America/Los_Angeles PST PDT Àkókò àsikò Pàsífíìkì Àkókò Ìyálɛta Pàsífíìkì
America/Louisville EST EDT Akókò Àsikò Ìha Ìla Oòrùn Àkókò ojúmɔmɔ Ìhà Ìlà Oòrun
America/Lower_Princes AST Àkókò àsikò Àtìláńtíìkì
America/Maceio BRT Aago àsìkò Bùràsílíà
America/Managua CST àkókò asiko àárín gbùngbùn
America/Manaus AMT Amazon Standard Time
America/Marigot AST Àkókò àsikò Àtìláńtíìkì
America/Martinique AST Àkókò àsikò Àtìláńtíìkì
America/Matamoros CST CDT àkókò asiko àárín gbùngbùn Akókò àárín gbùngbùn ojúmɔmɔ
America/Mazatlan MST Àkókò Àfɛnukò Pásífíìkì Mɛ́síkò
America/Mendoza ART Aago àsìkò Argentina
America/Menominee CST CDT àkókò asiko àárín gbùngbùn Akókò àárín gbùngbùn ojúmɔmɔ
America/Merida CST àkókò asiko àárín gbùngbùn
America/Metlakatla AKST AKDT Alaska Standard Time Alaska Daylight Time
America/Mexico_City CST àkókò asiko àárín gbùngbùn
America/Miquelon PMST PMDT Àkókò Àfɛnukò Pierre & Miquelon Àkókò Ojúmɔmɔ Pierre & Miquelon
America/Moncton AST ADT Àkókò àsikò Àtìláńtíìkì Àkókò Ìyálɛta Àtìláńtíìkì
America/Monterrey CST àkókò asiko àárín gbùngbùn
America/Montevideo UYT Uruguay Standard Time
America/Montreal EST EDT Akókò Àsikò Ìha Ìla Oòrùn Àkókò ojúmɔmɔ Ìhà Ìlà Oòrun
America/Montserrat AST Àkókò àsikò Àtìláńtíìkì
America/Nassau EST EDT Akókò Àsikò Ìha Ìla Oòrùn Àkókò ojúmɔmɔ Ìhà Ìlà Oòrun
America/New_York EST EDT Akókò Àsikò Ìha Ìla Oòrùn Àkókò ojúmɔmɔ Ìhà Ìlà Oòrun
America/Nipigon EST EDT Akókò Àsikò Ìha Ìla Oòrùn Àkókò ojúmɔmɔ Ìhà Ìlà Oòrun
America/Nome AKST AKDT Alaska Standard Time Alaska Daylight Time
America/Noronha FNT Aago àsìkò Fenando de Norona
America/North_Dakota/Beulah CST CDT àkókò asiko àárín gbùngbùn Akókò àárín gbùngbùn ojúmɔmɔ
America/North_Dakota/Center CST CDT àkókò asiko àárín gbùngbùn Akókò àárín gbùngbùn ojúmɔmɔ
America/North_Dakota/New_Salem CST CDT àkókò asiko àárín gbùngbùn Akókò àárín gbùngbùn ojúmɔmɔ
America/Nuuk WGT WGST Àkókò Àfɛnukò Ìwɔ̀ Oòrùn Greenland Àkókò Àfɛnukò Ìgba Oòru Greenland
America/Ojinaga CST CDT àkókò asiko àárín gbùngbùn Akókò àárín gbùngbùn ojúmɔmɔ
America/Panama EST Akókò Àsikò Ìha Ìla Oòrùn
America/Pangnirtung EST EDT Akókò Àsikò Ìha Ìla Oòrùn Àkókò ojúmɔmɔ Ìhà Ìlà Oòrun
America/Paramaribo SRT Suriname Time
America/Phoenix MST Àkókò asiko òkè
America/Port-au-Prince EST EDT Akókò Àsikò Ìha Ìla Oòrùn Àkókò ojúmɔmɔ Ìhà Ìlà Oòrun
America/Port_of_Spain AST Àkókò àsikò Àtìláńtíìkì
America/Porto_Acre ACT Acre Time
America/Porto_Velho AMT Amazon Standard Time
America/Puerto_Rico AST Àkókò àsikò Àtìláńtíìkì
America/Punta_Arenas GMT-03:00 Punta Arenas Standard Time
America/Rainy_River CST CDT àkókò asiko àárín gbùngbùn Akókò àárín gbùngbùn ojúmɔmɔ
America/Rankin_Inlet CST CDT àkókò asiko àárín gbùngbùn Akókò àárín gbùngbùn ojúmɔmɔ
America/Recife BRT Aago àsìkò Bùràsílíà
America/Regina CST àkókò asiko àárín gbùngbùn
America/Resolute CST CDT àkókò asiko àárín gbùngbùn Akókò àárín gbùngbùn ojúmɔmɔ
America/Rio_Branco ACT Acre Time
America/Rosario ART Aago àsìkò Argentina
America/Santa_Isabel PST PDT Àkókò Àfɛnukò Apá Ìwɔ̀ Oorùn Mɛ́shíkò Àkókò Ojúmɔmɔ Apá Ìwɔ̀ Oorùn Mɛ́shíkò
America/Santarem BRT Aago àsìkò Bùràsílíà
America/Santiago CLT CLST Chile Standard Time Chile Summer Time
America/Santo_Domingo AST Àkókò àsikò Àtìláńtíìkì
America/Sao_Paulo BRT Aago àsìkò Bùràsílíà
America/Scoresbysund EGT EGST Àkókò Ìwɔ̀ Ìfɛnukò oorùn Greenland Àkókò ìgbà Ooru Greenland
America/Shiprock MST MDT Àkókò asiko òkè Àkókò ojúmɔmɔ Ori-òkè
America/Sitka AKST AKDT Alaska Standard Time Alaska Daylight Time
America/St_Barthelemy AST Àkókò àsikò Àtìláńtíìkì
America/St_Johns NST NDT Àkókò Àfɛnukò Newfoundland Àkókò Ojúmɔmɔ Newfoundland
America/St_Kitts AST Àkókò àsikò Àtìláńtíìkì
America/St_Lucia AST Àkókò àsikò Àtìláńtíìkì
America/St_Thomas AST Àkókò àsikò Àtìláńtíìkì
America/St_Vincent AST Àkókò àsikò Àtìláńtíìkì
America/Swift_Current CST àkókò asiko àárín gbùngbùn
America/Tegucigalpa CST àkókò asiko àárín gbùngbùn
America/Thule AST ADT Àkókò àsikò Àtìláńtíìkì Àkókò Ìyálɛta Àtìláńtíìkì
America/Thunder_Bay EST EDT Akókò Àsikò Ìha Ìla Oòrùn Àkókò ojúmɔmɔ Ìhà Ìlà Oòrun
America/Tijuana PST PDT Àkókò àsikò Pàsífíìkì Àkókò Ìyálɛta Pàsífíìkì
America/Toronto EST EDT Akókò Àsikò Ìha Ìla Oòrùn Àkókò ojúmɔmɔ Ìhà Ìlà Oòrun
America/Tortola AST Àkókò àsikò Àtìláńtíìkì
America/Vancouver PST PDT Àkókò àsikò Pàsífíìkì Àkókò Ìyálɛta Pàsífíìkì
America/Virgin AST Àkókò àsikò Àtìláńtíìkì
America/Whitehorse MST Àkókò asiko òkè
America/Winnipeg CST CDT àkókò asiko àárín gbùngbùn Akókò àárín gbùngbùn ojúmɔmɔ
America/Yakutat AKST AKDT Alaska Standard Time Alaska Daylight Time
America/Yellowknife MST MDT Àkókò asiko òkè Àkókò ojúmɔmɔ Ori-òkè
Antarctica/Casey AWST Australian Western Standard Time
Antarctica/Davis DAVT Davis Time
Antarctica/DumontDUrville DDUT Dumont-d’Urville Time
Antarctica/Macquarie AEST AEDT Australian Eastern Standard Time Australian Eastern Daylight Time
Antarctica/Mawson MAWT Mawson Time
Antarctica/McMurdo NZST NZDT New Zealand Standard Time New Zealand Daylight Time
Antarctica/Palmer CLT Chile Time
Antarctica/Rothera ROTT Rothera Time
Antarctica/South_Pole NZST NZDT New Zealand Standard Time New Zealand Daylight Time
Antarctica/Syowa SYOT Syowa Time
Antarctica/Troll UTC CEST Greenwich Mean Time Central European Summer Time
Antarctica/Vostok VOST Vostok Time
Arctic/Longyearbyen CET CEST Àkókò Àárin àsikò Europe Àkókò Àárin Sɔmà Europe
Asia/Aden AST Arabian Standard Time
Asia/Almaty ALMT East Kazakhstan Time
Asia/Amman EET Àkókò àsikò Ìhà Ìlà Oòrùn Europe
Asia/Anadyr ANAT Anadyr Time
Asia/Aqtau AQTT West Kazakhstan Time
Asia/Aqtobe AQTT West Kazakhstan Time
Asia/Ashgabat TMT Turkmenistan Standard Time
Asia/Ashkhabad TMT Turkmenistan Standard Time
Asia/Atyrau WAT+05:00 West Kazakhstan Time
Asia/Baghdad AST Arabian Standard Time
Asia/Bahrain AST Arabian Standard Time
Asia/Baku AZT Azerbaijan Standard Time
Asia/Bangkok ICT Àkókò Indochina
Asia/Barnaul GMT+07:00 Barnaul Standard Time
Asia/Beirut EET EEST Àkókò àsikò Ìhà Ìlà Oòrùn Europe Àkókò Sɔmà Ìha Ìlà Oòrùn Europe
Asia/Bishkek KGT Kyrgyzstan Time
Asia/Brunei BNT Brunei Darussalam Time
Asia/Calcutta IST India Standard Time
Asia/Chita YAKT Yakutsk Standard Time
Asia/Choibalsan CHOT Ulaanbaatar Standard Time
Asia/Chongqing CST Àkókò Ìfɛnukòsí Sháínà
Asia/Chungking CST Àkókò Ìfɛnukòsí Sháínà
Asia/Colombo IST India Standard Time
Asia/Dacca BDT Bangladesh Standard Time
Asia/Damascus EET Àkókò àsikò Ìhà Ìlà Oòrùn Europe
Asia/Dhaka BDT Bangladesh Standard Time
Asia/Dili TLT Àkókò Ìlà oorùn Timor
Asia/Dubai GST Gulf Standard Time [translation hint: translate as just "Gulf Time"]
Asia/Dushanbe TJT Tajikistan Time
Asia/Famagusta EET EEST Eastern European Time Eastern European Summer Time
Asia/Gaza EET EEST Àkókò àsikò Ìhà Ìlà Oòrùn Europe Àkókò Sɔmà Ìha Ìlà Oòrùn Europe
Asia/Harbin CST Àkókò Ìfɛnukòsí Sháínà
Asia/Hebron EET EEST Àkókò àsikò Ìhà Ìlà Oòrùn Europe Àkókò Sɔmà Ìha Ìlà Oòrùn Europe
Asia/Ho_Chi_Minh ICT Àkókò Indochina
Asia/Hong_Kong HKT Hong Kong Standard Time
Asia/Hovd HOVT Hovd Standard Time
Asia/Irkutsk IRKT Irkutsk Standard Time
Asia/Istanbul TRT Turkey Time
Asia/Jakarta WIB Àkókò Ìwɔ̀ oorùn Indonesia
Asia/Jayapura WIT Eastern Indonesia Time
Asia/Jerusalem IST IDT Israel Standard Time Israel Daylight Time
Asia/Kabul AFT Afghanistan Time
Asia/Kamchatka PETT Petropavlovsk-Kamchatski Time
Asia/Karachi PKT Pakistan Standard Time
Asia/Kashgar XJT Xinjiang Standard Time
Asia/Kathmandu NPT Nepal Time
Asia/Katmandu NPT Nepal Time
Asia/Khandyga YAKT Yakutsk Standard Time
Asia/Kolkata IST India Standard Time
Asia/Krasnoyarsk KRAT Krasnoyarsk Standard Time
Asia/Kuala_Lumpur MYT Malaysia Time
Asia/Kuching MYT Malaysia Time
Asia/Kuwait AST Arabian Standard Time
Asia/Macao CST Àkókò Ìfɛnukòsí Sháínà
Asia/Macau CST Àkókò Ìfɛnukòsí Sháínà
Asia/Magadan MAGT Magadan Standard Time
Asia/Makassar WITA Àkókò Ààrin Gbùngbùn Indonesia
Asia/Manila PST Philippine Standard Time
Asia/Muscat GST Gulf Standard Time [translation hint: translate as just "Gulf Time"]
Asia/Nicosia EET EEST Àkókò àsikò Ìhà Ìlà Oòrùn Europe Àkókò Sɔmà Ìha Ìlà Oòrùn Europe
Asia/Novokuznetsk KRAT Krasnoyarsk Standard Time
Asia/Novosibirsk NOVT Novosibirsk Standard Time
Asia/Omsk OMST Omsk Standard Time
Asia/Oral ORAT West Kazakhstan Time
Asia/Phnom_Penh ICT Àkókò Indochina
Asia/Pontianak WIB Àkókò Ìwɔ̀ oorùn Indonesia
Asia/Pyongyang KST Korean Standard Time
Asia/Qatar AST Arabian Standard Time
Asia/Qostanay QOST East Kazakhstan Time
Asia/Qyzylorda QYZT West Kazakhstan Time
Asia/Rangoon MMT Myanmar Time
Asia/Riyadh AST Arabian Standard Time
Asia/Saigon ICT Àkókò Indochina
Asia/Sakhalin SAKT Sakhalin Standard Time
Asia/Samarkand UZT Uzbekistan Standard Time
Asia/Seoul KST Korean Standard Time
Asia/Shanghai CST Àkókò Ìfɛnukòsí Sháínà
Asia/Singapore SGT Singapore Standard Time
Asia/Srednekolymsk SRET Srednekolymsk Time
Asia/Taipei CST Taipei Standard Time
Asia/Tashkent UZT Uzbekistan Standard Time
Asia/Tbilisi GET Georgia Standard Time
Asia/Tehran IRST Iran Standard Time
Asia/Tel_Aviv IST IDT Israel Standard Time Israel Daylight Time
Asia/Thimbu BTT Bhutan Time
Asia/Thimphu BTT Bhutan Time
Asia/Tokyo JST Japan Standard Time
Asia/Tomsk GMT+07:00 Tomsk Standard Time
Asia/Ujung_Pandang WITA Àkókò Ààrin Gbùngbùn Indonesia
Asia/Ulaanbaatar ULAT Ulaanbaatar Standard Time
Asia/Ulan_Bator ULAT Ulaanbaatar Standard Time
Asia/Urumqi XJT Xinjiang Standard Time
Asia/Ust-Nera VLAT Vladivostok Standard Time
Asia/Vientiane ICT Àkókò Indochina
Asia/Vladivostok VLAT Vladivostok Standard Time
Asia/Yakutsk YAKT Yakutsk Standard Time
Asia/Yangon MMT Myanmar Time
Asia/Yekaterinburg YEKT Yekaterinburg Standard Time
Asia/Yerevan AMT Armenia Standard Time
Atlantic/Azores AZOT AZOST Azores Standard Time Azores Summer Time
Atlantic/Bermuda AST ADT Àkókò àsikò Àtìláńtíìkì Àkókò Ìyálɛta Àtìláńtíìkì
Atlantic/Canary WET WEST Àkókò àsikò Ìwɔ Oòrùn Europe Àkókò Sɔmà Ìhà Ìwɔ Oòrùn Europe
Atlantic/Cape_Verde CVT Cape Verde Standard Time
Atlantic/Faeroe WET WEST Àkókò àsikò Ìwɔ Oòrùn Europe Àkókò Sɔmà Ìhà Ìwɔ Oòrùn Europe
Atlantic/Faroe WET WEST Àkókò àsikò Ìwɔ Oòrùn Europe Àkókò Sɔmà Ìhà Ìwɔ Oòrùn Europe
Atlantic/Jan_Mayen CET CEST Àkókò Àárin àsikò Europe Àkókò Àárin Sɔmà Europe
Atlantic/Madeira WET WEST Àkókò àsikò Ìwɔ Oòrùn Europe Àkókò Sɔmà Ìhà Ìwɔ Oòrùn Europe
Atlantic/Reykjavik GMT Greenwich Mean Time
Atlantic/South_Georgia GST South Georgia Time
Atlantic/St_Helena GMT Greenwich Mean Time
Atlantic/Stanley FKT Falkland Islands Standard Time
Australia/ACT AEST AEDT Australian Eastern Standard Time Australian Eastern Daylight Time
Australia/Adelaide ACST ACDT Australian Central Standard Time Australian Central Daylight Time
Australia/Brisbane AEST Australian Eastern Standard Time
Australia/Broken_Hill ACST ACDT Australian Central Standard Time Australian Central Daylight Time
Australia/Canberra AEST AEDT Australian Eastern Standard Time Australian Eastern Daylight Time
Australia/Currie AEST AEDT Australian Eastern Standard Time Australian Eastern Daylight Time
Australia/Darwin ACST Australian Central Standard Time
Australia/Eucla ACWST Australian Central Western Standard Time
Australia/Hobart AEST AEDT Australian Eastern Standard Time Australian Eastern Daylight Time
Australia/LHI LHST LHDT Lord Howe Standard Time Lord Howe Daylight Time
Australia/Lindeman AEST Australian Eastern Standard Time
Australia/Lord_Howe LHST LHDT Lord Howe Standard Time Lord Howe Daylight Time
Australia/Melbourne AEST AEDT Australian Eastern Standard Time Australian Eastern Daylight Time
Australia/NSW AEST AEDT Australian Eastern Standard Time Australian Eastern Daylight Time
Australia/North ACST Australian Central Standard Time
Australia/Perth AWST Australian Western Standard Time
Australia/Queensland AEST Australian Eastern Standard Time
Australia/South ACST ACDT Australian Central Standard Time Australian Central Daylight Time
Australia/Sydney AEST AEDT Australian Eastern Standard Time Australian Eastern Daylight Time
Australia/Tasmania AEST AEDT Australian Eastern Standard Time Australian Eastern Daylight Time
Australia/Victoria AEST AEDT Australian Eastern Standard Time Australian Eastern Daylight Time
Australia/West AWST Australian Western Standard Time
Australia/Yancowinna ACST ACDT Australian Central Standard Time Australian Central Daylight Time
BET BRT Aago àsìkò Bùràsílíà
BST BDT Bangladesh Standard Time
Brazil/Acre ACT Acre Time
Brazil/DeNoronha FNT Aago àsìkò Fenando de Norona
Brazil/East BRT Aago àsìkò Bùràsílíà
Brazil/West AMT Amazon Standard Time
CAT CAT Central Africa Time
CET CET CEST Central European Time Central European Summer Time
CNT NST NDT Àkókò Àfɛnukò Newfoundland Àkókò Ojúmɔmɔ Newfoundland
CST CST CDT àkókò asiko àárín gbùngbùn Akókò àárín gbùngbùn ojúmɔmɔ
CST6CDT CST CDT àkókò asiko àárín gbùngbùn Akókò àárín gbùngbùn ojúmɔmɔ
CTT CST Àkókò Ìfɛnukòsí Sháínà
Canada/Atlantic AST ADT Àkókò àsikò Àtìláńtíìkì Àkókò Ìyálɛta Àtìláńtíìkì
Canada/Central CST CDT àkókò asiko àárín gbùngbùn Akókò àárín gbùngbùn ojúmɔmɔ
Canada/Eastern EST EDT Akókò Àsikò Ìha Ìla Oòrùn Àkókò ojúmɔmɔ Ìhà Ìlà Oòrun
Canada/Mountain MST MDT Àkókò asiko òkè Àkókò ojúmɔmɔ Ori-òkè
Canada/Newfoundland NST NDT Àkókò Àfɛnukò Newfoundland Àkókò Ojúmɔmɔ Newfoundland
Canada/Pacific PST PDT Àkókò àsikò Pàsífíìkì Àkókò Ìyálɛta Pàsífíìkì
Canada/Saskatchewan CST àkókò asiko àárín gbùngbùn
Canada/Yukon MST Àkókò asiko òkè
Chile/Continental CLT CLST Chile Standard Time Chile Summer Time
Chile/EasterIsland EAST EASST Aago àsìkò Easter Island Aago Soma Easter Island
Cuba CST CDT Àkókò Àfɛnukò Kúbà Àkókò Ojúmɔmɔ Kúbà
EAT EAT East Africa Time
ECT CET CEST Àkókò Àárin àsikò Europe Àkókò Àárin Sɔmà Europe
EET EET EEST Eastern European Time Eastern European Summer Time
EST EST Eastern Standard Time
EST5EDT EST EDT Akókò Àsikò Ìha Ìla Oòrùn Àkókò ojúmɔmɔ Ìhà Ìlà Oòrun
Egypt EET EEST Àkókò àsikò Ìhà Ìlà Oòrùn Europe Àkókò Sɔmà Ìha Ìlà Oòrùn Europe
Eire GMT IST Greenwich Mean Time Irish Standard Time
Etc/GMT WAT Greenwich Mean Time
Etc/GMT+0 WAT Greenwich Mean Time
Etc/GMT+1 WAT-01:00 WAT-01:00
Etc/GMT+10 WAT-10:00 WAT-10:00
Etc/GMT+11 WAT-11:00 WAT-11:00
Etc/GMT+12 WAT-12:00 WAT-12:00
Etc/GMT+2 WAT-02:00 WAT-02:00
Etc/GMT+3 WAT-03:00 WAT-03:00
Etc/GMT+4 WAT-04:00 WAT-04:00
Etc/GMT+5 WAT-05:00 WAT-05:00
Etc/GMT+6 WAT-06:00 WAT-06:00
Etc/GMT+7 WAT-07:00 WAT-07:00
Etc/GMT+8 WAT-08:00 WAT-08:00
Etc/GMT+9 WAT-09:00 WAT-09:00
Etc/GMT-0 WAT Greenwich Mean Time
Etc/GMT-1 WAT+01:00 WAT+01:00
Etc/GMT-10 WAT+10:00 WAT+10:00
Etc/GMT-11 WAT+11:00 WAT+11:00
Etc/GMT-12 WAT+12:00 WAT+12:00
Etc/GMT-13 WAT+13:00 WAT+13:00
Etc/GMT-14 WAT+14:00 WAT+14:00
Etc/GMT-2 WAT+02:00 WAT+02:00
Etc/GMT-3 WAT+03:00 WAT+03:00
Etc/GMT-4 WAT+04:00 WAT+04:00
Etc/GMT-5 WAT+05:00 WAT+05:00
Etc/GMT-6 WAT+06:00 WAT+06:00
Etc/GMT-7 WAT+07:00 WAT+07:00
Etc/GMT-8 WAT+08:00 WAT+08:00
Etc/GMT-9 WAT+09:00 WAT+09:00
Etc/GMT0 WAT Greenwich Mean Time
Etc/Greenwich GMT Greenwich Mean Time
Etc/UCT UTC Àpapɔ̀ Àkókò Àgbáyé
Etc/UTC UTC Àpapɔ̀ Àkókò Àgbáyé
Etc/Universal UTC Àpapɔ̀ Àkókò Àgbáyé
Etc/Zulu UTC Àpapɔ̀ Àkókò Àgbáyé
Europe/Amsterdam CET CEST Àkókò Àárin àsikò Europe Àkókò Àárin Sɔmà Europe
Europe/Andorra CET CEST Àkókò Àárin àsikò Europe Àkókò Àárin Sɔmà Europe
Europe/Astrakhan GMT+04:00 Astrakhan Standard Time
Europe/Athens EET EEST Àkókò àsikò Ìhà Ìlà Oòrùn Europe Àkókò Sɔmà Ìha Ìlà Oòrùn Europe
Europe/Belfast GMT BST Greenwich Mean Time British Summer Time
Europe/Belgrade CET CEST Àkókò Àárin àsikò Europe Àkókò Àárin Sɔmà Europe
Europe/Berlin CET CEST Àkókò Àárin àsikò Europe Àkókò Àárin Sɔmà Europe
Europe/Bratislava CET CEST Àkókò Àárin àsikò Europe Àkókò Àárin Sɔmà Europe
Europe/Brussels CET CEST Àkókò Àárin àsikò Europe Àkókò Àárin Sɔmà Europe
Europe/Bucharest EET EEST Àkókò àsikò Ìhà Ìlà Oòrùn Europe Àkókò Sɔmà Ìha Ìlà Oòrùn Europe
Europe/Budapest CET CEST Àkókò Àárin àsikò Europe Àkókò Àárin Sɔmà Europe
Europe/Busingen CET CEST Àkókò Àárin àsikò Europe Àkókò Àárin Sɔmà Europe
Europe/Chisinau EET EEST Àkókò àsikò Ìhà Ìlà Oòrùn Europe Àkókò Sɔmà Ìha Ìlà Oòrùn Europe
Europe/Copenhagen CET CEST Àkókò Àárin àsikò Europe Àkókò Àárin Sɔmà Europe
Europe/Dublin GMT IST Greenwich Mean Time Irish Standard Time
Europe/Gibraltar CET CEST Àkókò Àárin àsikò Europe Àkókò Àárin Sɔmà Europe
Europe/Guernsey GMT BST Greenwich Mean Time British Summer Time
Europe/Helsinki EET EEST Àkókò àsikò Ìhà Ìlà Oòrùn Europe Àkókò Sɔmà Ìha Ìlà Oòrùn Europe
Europe/Isle_of_Man GMT BST Greenwich Mean Time British Summer Time
Europe/Istanbul TRT Turkey Time
Europe/Jersey GMT BST Greenwich Mean Time British Summer Time
Europe/Kaliningrad EET Àkókò àsikò Ìhà Ìlà Oòrùn Europe
Europe/Kiev EET EEST Àkókò àsikò Ìhà Ìlà Oòrùn Europe Àkókò Sɔmà Ìha Ìlà Oòrùn Europe
Europe/Kirov MSK Moscow Standard Time
Europe/Kyiv EET EEST Àkókò àsikò Ìhà Ìlà Oòrùn Europe Àkókò Sɔmà Ìha Ìlà Oòrùn Europe
Europe/Lisbon WET WEST Àkókò àsikò Ìwɔ Oòrùn Europe Àkókò Sɔmà Ìhà Ìwɔ Oòrùn Europe
Europe/Ljubljana CET CEST Àkókò Àárin àsikò Europe Àkókò Àárin Sɔmà Europe
Europe/London GMT BST Greenwich Mean Time British Summer Time
Europe/Luxembourg CET CEST Àkókò Àárin àsikò Europe Àkókò Àárin Sɔmà Europe
Europe/Madrid CET CEST Àkókò Àárin àsikò Europe Àkókò Àárin Sɔmà Europe
Europe/Malta CET CEST Àkókò Àárin àsikò Europe Àkókò Àárin Sɔmà Europe
Europe/Mariehamn EET EEST Àkókò àsikò Ìhà Ìlà Oòrùn Europe Àkókò Sɔmà Ìha Ìlà Oòrùn Europe
Europe/Minsk MSK Moscow Standard Time
Europe/Monaco CET CEST Àkókò Àárin àsikò Europe Àkókò Àárin Sɔmà Europe
Europe/Moscow MSK Moscow Standard Time
Europe/Nicosia EET EEST Àkókò àsikò Ìhà Ìlà Oòrùn Europe Àkókò Sɔmà Ìha Ìlà Oòrùn Europe
Europe/Oslo CET CEST Àkókò Àárin àsikò Europe Àkókò Àárin Sɔmà Europe
Europe/Paris CET CEST Àkókò Àárin àsikò Europe Àkókò Àárin Sɔmà Europe
Europe/Podgorica CET CEST Àkókò Àárin àsikò Europe Àkókò Àárin Sɔmà Europe
Europe/Prague CET CEST Àkókò Àárin àsikò Europe Àkókò Àárin Sɔmà Europe
Europe/Riga EET EEST Àkókò àsikò Ìhà Ìlà Oòrùn Europe Àkókò Sɔmà Ìha Ìlà Oòrùn Europe
Europe/Rome CET CEST Àkókò Àárin àsikò Europe Àkókò Àárin Sɔmà Europe
Europe/Samara SAMT Samara Time
Europe/San_Marino CET CEST Àkókò Àárin àsikò Europe Àkókò Àárin Sɔmà Europe
Europe/Sarajevo CET CEST Àkókò Àárin àsikò Europe Àkókò Àárin Sɔmà Europe
Europe/Saratov GMT+04:00 Saratov Standard Time
Europe/Simferopol MSK Moscow Standard Time
Europe/Skopje CET CEST Àkókò Àárin àsikò Europe Àkókò Àárin Sɔmà Europe
Europe/Sofia EET EEST Àkókò àsikò Ìhà Ìlà Oòrùn Europe Àkókò Sɔmà Ìha Ìlà Oòrùn Europe
Europe/Stockholm CET CEST Àkókò Àárin àsikò Europe Àkókò Àárin Sɔmà Europe
Europe/Tallinn EET EEST Àkókò àsikò Ìhà Ìlà Oòrùn Europe Àkókò Sɔmà Ìha Ìlà Oòrùn Europe
Europe/Tirane CET CEST Àkókò Àárin àsikò Europe Àkókò Àárin Sɔmà Europe
Europe/Tiraspol EET EEST Àkókò àsikò Ìhà Ìlà Oòrùn Europe Àkókò Sɔmà Ìha Ìlà Oòrùn Europe
Europe/Ulyanovsk GMT+04:00 Ulyanovsk Standard Time
Europe/Uzhgorod EET EEST Àkókò àsikò Ìhà Ìlà Oòrùn Europe Àkókò Sɔmà Ìha Ìlà Oòrùn Europe
Europe/Vaduz CET CEST Àkókò Àárin àsikò Europe Àkókò Àárin Sɔmà Europe
Europe/Vatican CET CEST Àkókò Àárin àsikò Europe Àkókò Àárin Sɔmà Europe
Europe/Vienna CET CEST Àkókò Àárin àsikò Europe Àkókò Àárin Sɔmà Europe
Europe/Vilnius EET EEST Àkókò àsikò Ìhà Ìlà Oòrùn Europe Àkókò Sɔmà Ìha Ìlà Oòrùn Europe
Europe/Volgograd MSK Volgograd Standard Time
Europe/Warsaw CET CEST Àkókò Àárin àsikò Europe Àkókò Àárin Sɔmà Europe
Europe/Zagreb CET CEST Àkókò Àárin àsikò Europe Àkókò Àárin Sɔmà Europe
Europe/Zaporozhye EET EEST Àkókò àsikò Ìhà Ìlà Oòrùn Europe Àkókò Sɔmà Ìha Ìlà Oòrùn Europe
Europe/Zurich CET CEST Àkókò Àárin àsikò Europe Àkókò Àárin Sɔmà Europe
GB GMT BST Greenwich Mean Time British Summer Time
GB-Eire GMT BST Greenwich Mean Time British Summer Time
GMT GMT Greenwich Mean Time
GMT0 WAT Greenwich Mean Time
Greenwich GMT Greenwich Mean Time
HST HST Hawaii Standard Time
Hongkong HKT Hong Kong Standard Time
IET EST EDT Eastern Standard Time Eastern Daylight Time
IST IST India Standard Time
Iceland GMT Greenwich Mean Time
Indian/Antananarivo EAT East Africa Time
Indian/Chagos IOT Indian Ocean Time
Indian/Christmas CXT Christmas Island Time
Indian/Cocos CCT Cocos Islands Time
Indian/Comoro EAT East Africa Time
Indian/Kerguelen TFT French Southern & Antarctic Time
Indian/Mahe SCT Seychelles Time
Indian/Maldives MVT Maldives Time
Indian/Mauritius MUT Mauritius Standard Time
Indian/Mayotte EAT East Africa Time
Indian/Reunion RET Réunion Time
Iran IRST Iran Standard Time
Israel IST IDT Israel Standard Time Israel Daylight Time
JST JST Japan Standard Time
Jamaica EST Akókò Àsikò Ìha Ìla Oòrùn
Japan JST Japan Standard Time
Kwajalein MHT Marshall Islands Time
Libya EET Àkókò àsikò Ìhà Ìlà Oòrùn Europe
MET MET MEST Middle Europe Time Middle Europe Summer Time
MIT WSST Apia Standard Time
MST MST Mountain Standard Time
MST7MDT MST MDT Àkókò asiko òkè Àkókò ojúmɔmɔ Ori-òkè
Mexico/BajaNorte PST PDT Àkókò àsikò Pàsífíìkì Àkókò Ìyálɛta Pàsífíìkì
Mexico/BajaSur MST Àkókò Àfɛnukò Pásífíìkì Mɛ́síkò
Mexico/General CST àkókò asiko àárín gbùngbùn
NET AMT Armenia Standard Time
NST NZST NZDT New Zealand Standard Time New Zealand Daylight Time
NZ NZST NZDT New Zealand Standard Time New Zealand Daylight Time
NZ-CHAT CHAST CHADT Chatham Standard Time Chatham Daylight Time
Navajo MST MDT Àkókò asiko òkè Àkókò ojúmɔmɔ Ori-òkè
PLT PKT Pakistan Standard Time
PNT MST Àkókò asiko òkè
PRC CST Àkókò Ìfɛnukòsí Sháínà
PRT AST Àkókò àsikò Àtìláńtíìkì
PST PST PDT Àkókò àsikò Pàsífíìkì Àkókò Ìyálɛta Pàsífíìkì
PST8PDT PST PDT Àkókò àsikò Pàsífíìkì Àkókò Ìyálɛta Pàsífíìkì
Pacific/Apia WSST Apia Standard Time
Pacific/Auckland NZST NZDT New Zealand Standard Time New Zealand Daylight Time
Pacific/Bougainville BST Bougainville Standard Time
Pacific/Chatham CHAST CHADT Chatham Standard Time Chatham Daylight Time
Pacific/Chuuk CHUT Chuuk Time
Pacific/Easter EAST EASST Aago àsìkò Easter Island Aago Soma Easter Island
Pacific/Efate VUT Vanuatu Standard Time
Pacific/Enderbury PHOT Phoenix Islands Time
Pacific/Fakaofo TKT Tokelau Time
Pacific/Fiji FJT Fiji Standard Time
Pacific/Funafuti TVT Tuvalu Time
Pacific/Galapagos GALT Aago Galapago
Pacific/Gambier GAMT Gambier Time
Pacific/Guadalcanal SBT Solomon Islands Time
Pacific/Guam ChST Chamorro Standard Time
Pacific/Honolulu HST Àkókò Àfɛnukò Hawaii-Aleutian
Pacific/Johnston HST Àkókò Àfɛnukò Hawaii-Aleutian
Pacific/Kanton WAT+13:00 Kanton Ìlànà Àkókò
Pacific/Kiritimati LINT Line Islands Time
Pacific/Kosrae KOST Kosrae Time
Pacific/Kwajalein MHT Marshall Islands Time
Pacific/Majuro MHT Marshall Islands Time
Pacific/Marquesas MART Marquesas Time
Pacific/Midway SST Samoa Standard Time
Pacific/Nauru NRT Nauru Time
Pacific/Niue NUT Niue Time
Pacific/Norfolk NFT NFST Norfolk Island Standard Time Norfolk Island Daylight Time
Pacific/Noumea NCT New Caledonia Standard Time
Pacific/Pago_Pago SST Samoa Standard Time
Pacific/Palau PWT Palau Time
Pacific/Pitcairn PST Pitcairn Time
Pacific/Pohnpei PONT Ponape Time
Pacific/Ponape PONT Ponape Time
Pacific/Port_Moresby PGT Papua New Guinea Time
Pacific/Rarotonga CKT Cook Islands Standard Time
Pacific/Saipan ChST Chamorro Standard Time
Pacific/Samoa SST Samoa Standard Time
Pacific/Tahiti TAHT Tahiti Time
Pacific/Tarawa GILT Gilbert Islands Time
Pacific/Tongatapu TOT Tonga Standard Time
Pacific/Truk CHUT Chuuk Time
Pacific/Wake WAKT Wake Island Time
Pacific/Wallis WFT Wallis & Futuna Time
Pacific/Yap CHUT Chuuk Time
Poland CET CEST Àkókò Àárin àsikò Europe Àkókò Àárin Sɔmà Europe
Portugal WET WEST Àkókò àsikò Ìwɔ Oòrùn Europe Àkókò Sɔmà Ìhà Ìwɔ Oòrùn Europe
ROK KST Korean Standard Time
SST SBT Solomon Islands Time
Singapore SGT Singapore Standard Time
SystemV/AST4 AST Àkókò àsikò Àtìláńtíìkì
SystemV/AST4ADT AST ADT Àkókò àsikò Àtìláńtíìkì Àkókò Ìyálɛta Àtìláńtíìkì
SystemV/CST6 CST àkókò asiko àárín gbùngbùn
SystemV/CST6CDT CST CDT àkókò asiko àárín gbùngbùn Akókò àárín gbùngbùn ojúmɔmɔ
SystemV/EST5 EST Akókò Àsikò Ìha Ìla Oòrùn
SystemV/EST5EDT EST EDT Akókò Àsikò Ìha Ìla Oòrùn Àkókò ojúmɔmɔ Ìhà Ìlà Oòrun
SystemV/HST10 HST Àkókò Àfɛnukò Hawaii-Aleutian
SystemV/MST7 MST Àkókò asiko òkè
SystemV/MST7MDT MST MDT Àkókò asiko òkè Àkókò ojúmɔmɔ Ori-òkè
SystemV/PST8 PST Pitcairn Time
SystemV/PST8PDT PST PDT Àkókò àsikò Pàsífíìkì Àkókò Ìyálɛta Pàsífíìkì
SystemV/YST9 AKST Gambier Time
SystemV/YST9YDT AKST AKDT Alaska Standard Time Alaska Daylight Time
Turkey TRT Turkey Time
UCT UTC Àpapɔ̀ Àkókò Àgbáyé
US/Alaska AKST AKDT Alaska Standard Time Alaska Daylight Time
US/Aleutian HST HDT Àkókò Àfɛnukò Hawaii-Aleutian Àkókò Ojúmɔmɔ Hawaii-Aleutian
US/Arizona MST Àkókò asiko òkè
US/Central CST CDT àkókò asiko àárín gbùngbùn Akókò àárín gbùngbùn ojúmɔmɔ
US/East-Indiana EST EDT Akókò Àsikò Ìha Ìla Oòrùn Àkókò ojúmɔmɔ Ìhà Ìlà Oòrun
US/Eastern EST EDT Akókò Àsikò Ìha Ìla Oòrùn Àkókò ojúmɔmɔ Ìhà Ìlà Oòrun
US/Hawaii HST Àkókò Àfɛnukò Hawaii-Aleutian
US/Indiana-Starke CST CDT àkókò asiko àárín gbùngbùn Akókò àárín gbùngbùn ojúmɔmɔ
US/Michigan EST EDT Akókò Àsikò Ìha Ìla Oòrùn Àkókò ojúmɔmɔ Ìhà Ìlà Oòrun
US/Mountain MST MDT Àkókò asiko òkè Àkókò ojúmɔmɔ Ori-òkè
US/Pacific PST PDT Àkókò àsikò Pàsífíìkì Àkókò Ìyálɛta Pàsífíìkì
US/Samoa SST Samoa Standard Time
UTC UTC Àpapɔ̀ Àkókò Àgbáyé
Universal UTC Àpapɔ̀ Àkókò Àgbáyé
VST ICT Indochina Time
W-SU MSK Moscow Standard Time
WET WET WEST Western European Time Western European Summer Time
Zulu UTC Àpapɔ̀ Àkókò Àgbáyé